Verkiezingen

verkiezingszaterdag 11 posters op bus.jpg
De gemeenteraadverkiezingen, op 3 maart 2010, beginnen de gemoederen danig bezig te houden. Campagnecommissies worden geformeerd en het partijpopulisme begint weer steeds grotere vormen aan te nemen.
Ook de STADSPARTIJ is gestart met de verkiezingscampagne. De eerste campagnedag werd traditiegetrouw gehouden op het Gildeplein.
Dat er een politieke aardverschuiving gaat plaatsvinden begint zich al af te tekenen. De landelijke politiek geeft grote verschuivingen weer. De PVV groeit tegen de verdrukking in. De gevestigde partijen halen alle trucs  uit de kast om het tij te keren. Of dit voor de gemeenteraadsverkiezingen succes gaat opleveren valt te bezien. De PVV doet maar in een beperkt aantal plaatsen mee en niet in Purmerend.

De politiek op landelijk en plaatselijk niveau begint steeds meer verschillen te vertonen.
Gemeentelijke belangen zullen in de meeste gevallen ondergeschikt worden gemaakt als er op landelijk niveau nadeel ontstaat voor de partijen die landelijk opereren. 
De STADSPARTIJ heeft geen binding met een landelijke partij en kan zich onbelemmerd wijden aan het belang van de inwoners van Purmerend in de breedste zin van het woord.
Met de wetenschap dat er een ploeg kandidaatsraadsleden  klaarstaat om na de verkiezingen bestuursverantwoording te nemen gaat de STADSPARTIJ de strijd aan..

De problemen, hoofdzakelijk in financieel opzicht,  noodzaken wel dat er volgend jaar een sterke gemeenteraad met enthousiaste en betrokken raadsleden deze problemen te lijf gaat. Het wordt puinruimen dat is wel zeker.
Het huidige college heeft de zaken niet meer in de hand, de financiële problemen gaan overeenkomsten vertonen met het kortgeleden bijna failliet verklaarde IJsland.

In IJsland was het de Landsbanki die de staat IJsland op het randje van een faillissement zette.
Prijsvechter Icesave, een dochteronderneming van Landsbanki speelde op agressieve wijze in op de naïviteit van de spaarders. Een aangeboden rente van 5,25% resulteerde in enkele maanden tot het binnenhalen van meer dan 50.00 spaarders.
Vele van deze spaarders zagen een deel van hun spaargeld in rook opgaan, de overheid vergoed tot een maximum bedrag van € 100.000,00
Ook lagere overheden waaronder de provincie Noord-Holland en diverse gemeentes zoals Dordrecht, Asten en Zundert parkeerden geld bij de Icesave bank. Het speculeren met overheidsgeld door gekozen of aangestelde bestuurders heeft veel belastinggeld doen verdampen. De burger betaalt weer het gelag.

In Purmerend heerst een vergelijkbare situatie. De Stadsverwarming is vanaf de start door mismanagement en missers eigenlijk al jarenlang failliet. Als het grote algemene belang, het voorzien van ongeveer 25.000 huishoudens van verwarming en warmwater, niet zo’n grote rol had gespeeld was de Stadsverwarming al lang ter ziele gedragen. Maar helaas, de stadsverwarming overheerst al vele jaren de begroting van Purmerend en dat zal nog wel even voortduren.

Ook de recentelijk gehouden raadsvergadering met de algemene beschouwingen en de begrotingsdebatten stonden weer in het teken van grote tekorten. In de teksten van de algemene beschouwingen was de toon duidelijk gericht naar de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Door de coalitiepartijen werd breed uit de doeken gedaan hoe goed dit college wel niet had bestuurd. Wel werd even vergeten dat er een grote financiële chaos is ontstaan  die burgers, verenigingen en culturele instellingen duur gaat betalen. Kortom ook hier is het de burger die het gelag betaald. Een enkeling haakte nog even in op de niet aflatende terechte de kritiek van de STADSPARTIJ op het beleid t.a.v. de Stadsverwarming. Kritiek op uiteenlopend en achtereenvolgende colleges die steevast -tegen beter weten in- aangaven dat Purmerend een financieel gezonde huishouding had.

Sluitend maken van de begroting voor 2010  gaf grote hoofdbrekens voor alle partijen. Het tegenhouden van lastenverzwaring voor de Purmerendse bevolking was voor de STADSPARTIJ van het allerhoogste belang. Deze missie slaagde volkomen. De Onroerend Zaak Belasting en de afvalstoffen- en rioolheffing zullen uitsluiten worden aangepast met een verhoging volgens het prijsindexcijfer.

Culturele instellingen zoals het Purmerends Museum en P3 dreigden wel de dupe te worden van het begrotingstekort. Een in haast, maar met  bijna  militaire precisie, opgezette campagne door directie en medewerkers van P3 keerde het tij voor deze organisatie gedeeltelijk. Een door P3 zelf bedachte herziening van de subsidieregeling kreeg raadsbrede steun bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. De subsidiekorting werd teruggebracht van € 500.000,00 naar € 240.000,00

Helaas het Purmerends Museum moet voorlopig de verhuisplannen in de verhuisdoos laten zitten, dit wordt tot nader order uitgesteld.
Door de gemeenteraad werd door snoeien in o.a. het onderhoud van straatmeubilair en wegen geld vrijgemaakt.
De aanstaande verkiezingen wierpen een duidelijke schaduw over de begrotingsbehandeling.

De gunst van de kiezer werd alom gezocht. Maar de tegenwoordige kiezer is het zwalkende beleid zat. De zittende partijen zowel op landelijk als op lokaal niveau zullen het naderende onheil niet meer kunnen keren. Veranderingen staan voor de deur.
De beurt is aan de lokale partijen om te laten zien hoe verantwoord moet worden bestuurd, juist in crisistijd.

bertmeulenberg1Stem lokaal, stem STADSPARTIJ. Wij zijn er klaar voor!

Bert Meulenberg (foto)

 

 

Partijnieuws artikelen