HomeNieuwsVeiligheidVerkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

Evenemententerrrein
In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Wherevogels. Het college werd gevraagd om de verkeersveiligheid te verbeteren op het kruispunt van de Purmerenderweg met de Westerweg én de Westerweg vanaf het kruispunt tot en met de entree van de Wherevogels.

Vorig jaar zijn er verbeteringen doorgevoerd aan de Purmerenderweg. Nu is het deel aan de Westerweg aan de beurt. De voetbalvereniging wil graag een veilige verbinding tussen het overloopparkeerterrein (bij evenemententerrein langs de Purmerenderweg) en de voetbalvereniging. Dat kost eenmalig € 124.000 en daarna jaarlijks € 6.000. Omdat in de begroting een bedrag van € 40.000 beschikbaar is, werd de raad gevraagd om een aanvullend krediet van € 84.000 en het jaarlijkse budget van € 6.000.

De raad heeft is hiermee met algemene stemmen akkoord gegaan. De gemeente gaat in overleg met HHNK en Wherevogels een veilige voetgangersroute uitwerken tussen het evenemententerrein en voetbalvereniging.

foto Stadspartij

Veiligheid artikelen