HomeNieuwsVeiligheidVerkeersonveiligheid voormalig circusterrein

Verkeersonveiligheid voormalig circusterrein

vuilstort voormalig.jpg
Naar aanleiding van het wijkbezoek aan de wijk Wheermolen op 15 oktober jl. zijn door de Stadspartij vragen aan het college gesteld.
Dit terrein vlakbij het treintunneltje aan de Achterom heeft de bestemming bijzondere doeleinden. Sinds enige tijd wordt het voorterrein gebruikt voor de opslag van stenen en zand en andere bouwmaterialen. Ook zorgt de verkeersafwikkeling voor onveilige situaties.

Over de opslag zijn de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

  • Is dit gebruik bij de gemeente bekend en is hiervoor toestemming gegeven, gezien de strijdigheid met het bestemmingsplan.
  • Is het bij u ook bekend dat sinds deze week het grotere achterterrein in gebruik is genomen Zo ja, welke activiteiten zullen gaan plaatsvinden.

Bij de presentatie van de raadsleden tijdens de rondleiding door de Wheermolen werd aangegeven dat de fietsroutes, met name in de Wheermolen zorgen voor verkeersonveilige situaties. Zo wordt met name de Botterstraat in de ochtend zeer intensief gebruikt door de schooljeugd die via het fietstunneltje naar de scholen in de Koog gaan. De vraag hierover luidt:

  • Is het college er bekend mee dat met name in ochtenduren, gelijktijdig met de fietsende schooljeugd er grote vrachtwagens en shovels gebruik maken van de Botterstraat richting het circusterrein en dat dit zorgt voor zeer gevaarlijke situaties voor met name de fietsers.

De fractie van de Stadspartij verwacht binnen enkele weken antwoord te hebben.

Veiligheid artikelen