HomeNieuwsMilieuVerkeerd aanbieden en dumpen afvalstoffen strenger aangepakt

Verkeerd aanbieden en dumpen afvalstoffen strenger aangepakt


Het college heeft besloten om het proces bij het verkeerd aanbieden en het dumpen van afvalstoffen uit te breiden met de civielrechtelijke aanpak. Op dit moment maakt de gemeente Purmerend gebruik van twee manieren om op te treden tegen het dumpen van afvalstoffen; namelijk via de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke weg.

Redenen hiervoor zijn dat met het strafrechtelijk traject de dumping of het verkeerd aanbieden van afval niet wordt opgeruimd en dat bij het bestuursrechtelijke traject, behoudens spoedeisende gevallen, een administratief traject aan de bestuursdwang vooraf moet gaan. Bij het civielrechtelijke traject betaalt de overtreder voor het opruimen van zijn afval.

Troep bij de ondergrondse containers
Met de komst van de ondergrondse containers wordt er regelmatig afval naast deze containers geplaatst. Daarnaast wordt het huishoudelijk afval soms ook op andere manieren verkeerd aangeboden (verkeerde plaats, verkeerde dagen) of zelfs gedumpt. Dit afval geeft een rommelig straatbeeld, trekt ongedierte aan en heeft een aantrekkende werking om ander afval erbij te plaatsen. Om Purmerend schoon te houden is het nodig om handhavend op te treden.

Op dit moment wordt er zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk opgetreden tegen het verkeerd plaatsen dan wel dumpen van afvalstoffen. Nadeel van het strafrecht is dat de overtreding niet ongedaan gemaakt wordt. Bij het opleggen van een beschikking is het afval nog niet opgeruimd. Dit moet nog steeds gebeuren en de kosten daarvan zijn voor de gemeente.
Het bestuursrecht heeft dit nadeel niet, het nadeel van het bestuursrecht is dat er behoudens spoedeisende gevallen een begunstigingstermijn gesteld moet worden aan de overtreder om de overtreding ongedaan te maken. Dit is een tijdrovende aangelegenheid, met name wanneer het gaat om meerdere overtreders.

Ervaringen elders strekken tot voorbeeld
Onder andere de gemeenten Zaanstad en Maastricht maken succesvol gebruik van een derde instrument; de civielrechtelijke aanpak. Het verkeerd aanbieden en het dumpen van afvalstoffen levert een onrechtmatige daad op.

Allereerst worden, tegelijkertijd met het achterhalen van de overtreder, de afvalstoffen verwijderd en afgevoerd. De overtreding is hierbij ongedaan gemaakt en er kan geen schade of hinder meer van het afval ondervonden worden. Daarna worden de kosten bij de overtreder in rekening gebracht. De hoogte is afhankelijk van de benodigde inzet. Indien de burger, na aanmaningen, niet tot betaling overgaat wordt een executoriale titel via de rechtbank verkregen om in te vorderen.

Milieu artikelen