HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVerhuurderheffing kost veelvoud aan investeringen

Verhuurderheffing kost veelvoud aan investeringen


Schaf de verhuurderheffing af, stimuleer juist investeringen’, zeggen Aedes, VNG en de Woonbond. Ze reageren op een onafhankelijke evaluatie van de heffing.

De miljarden die woningcorporaties via de verhuurderheffing afdragen aan de schatkist, zijn hard nodig in de sociale huursector. Er zijn meer sociale huurwoningen nodig voor verschillende groepen woningzoekenden. Ook moeten huren betaalbaar blijven. Corporaties willen daar graag mee aan de slag. Maar iedere euro die corporaties afdragen, kost een veelvoud daarvan aan investeringen.

Onderzoek COELO

Het COELO (Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden, RU Groningen) deed onderzoek naar de verhuurderheffing. Het COELO laat zien dat de te verwachten effecten inderdaad zijn opgetreden:

  • hogere huren
  • minder nieuwbouw
  • meer verkoop sociale huurwoningen

VNG: investeren

‘Het is zaak nu te investeren’ Jantine Kriens, voorzitter directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vindt dat de politiek de gevolgen van de verhuurderheffing onder ogen moet zien. ‘De heffing was louter bedoeld om het begrotingstekort tegen te gaan. Het is nu zaak weer te investeren.

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties zitten overal in het land bij elkaar: wat is er nodig en wat is haalbaar? Nieuwbouw, renovatie, transformatie, huizen voor mensen die geen woning kunnen kopen, voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben: overal is genoeg te doen. Dan kun je de miljoenen die de corporatie kwijt is aan de heffing niet missen.’

Meer informatie

COELO-rapport ‘Evaluatie verhuurderheffing (pdf, 2016)

Ruimtelijke Ordening artikelen