HomeNieuwsVerkeer en VervoerVeel onduidelijkheden over verbouwing Churchilllaan

Veel onduidelijkheden over verbouwing Churchilllaan

ChurchilllaanRotonde2011

Er is nog veel onduidelijk over de herinrichting van de Churchilllaan. Dat bleek half februari van dit jaar toen de wijkkerngroep Wheermolen ingelicht werd over de plannen van de gemeente Purmerend. Zowel de hulpdiensten als het openbaar vervoer en de winkeliers bleken niet ingelicht te zijn over de voorgenomen plannen van de gemeente.

De Churchilllaan, die dwars door de wijk Wheermolen loopt, is één van de hoofdverbindingswegen tussen het centrum en de provinciale weg N244. Deze weg sluit weer aan op de snelweg A7. De gemeente Purmerend vindt dat de aansluitingen van Purmerend op de A7 niet goed zijn. Daarom moet op de noordelijke route via de N244 en op de zuidelijke route via de Laan der Continenten de doorstroming verbeterd worden.

Verkeerslichten verdwijnen

Voor de Churchilllaan zou dit betekenen dat tussen het spoor en de Hannie Schaftstraat de verkeerslichten verdwijnen en dat er twee rotondes worden aangelegd. De Churchilllaan wordt hiermee een voorrangsweg. De gemeente wil hierbij het “Langzaam Rijden Gaat Sneller-principe” toepassen, ook wel bekend als LARGAS, waarbij de doorstroming van het verkeer vergroot zou worden..

Tijdens de vergadering van de wijkkerngroep op 15 februari 2011 bleek dat bij de berekening van de verkeersintensiteit de mogelijke verkeerstoename van de nieuwbouwprojecten niet is meegenomen. Momenteel worden aan de Meteorenweg nieuwe woningen gebouwd. Ook op de plek van dansschool Ruud van het Kaar aan de Kometenstraat komen dertig appartementen en de gemeente is van plan een zorghotel neer te zetten op de plek van wijkcentrum ’t Noot.

Calamiteitenverkeer

“Nog groter werd de verbazing toen bleek dat er geen rekening is gehouden met het calamiteitenverkeer, zoals ambulances, brandweer en politie,” zegt de wijkkerngroep op haar website. De plannen bleken nog niet besproken te zijn met de hulpdiensten, zo gaf de wijkagent van de Wheermolen aan. “De wijkagent had dan ook nog een groot aantal vraagtekens bij de voorgenomen plannen. Ook busonderneming Arriva en de winkeliersvereniging van het winkelcentrum Makado centrum zijn niet geïnformeerd door de gemeente.”

Omdat het de LARGAS-methode gericht is op rechtdoorgaand verkeer en niet op afslaand verkeer, kan er alsnog een flink knelpunt in de doorstroming ontstaan. Het verkeer dat vanaf ’t Noot komt, richting winkelcentrum Makado en rechtsaf slaat de Henry Dunantstraat in (foto onder), krijgt te maken met een zeer korte voorsorteerstrook. “Vooral als veel automobilisten boodschappen gaan doen en richting het parkeerterrein afslaan, kan de Churchilllaan een groot knelpunt worden,” geeft de wijkkerngroep aan.

September 2011 klaar

De Churchilllaan zal korte termijn “op de schop” gaan, omdat de werkzaamheden al in september 2011 klaar moeten zijn. Dit omdat de gemeente Purmerend anders mogelijk een subsidie misloopt. De wijkkerngroep blijft van mening dat er eerst een nieuw wijkontwikkelingsplan voor de wijk moet worden gemaakt. “Hierin moet ook de verkeerssituatie worden meegenomen.” De fractie van de Stadspartij zal het college van B&W hierover op korte termijn om opheldering vragen.  

ZIE OOK:

Churchilllaan2

Verkeer en Vervoer artikelen