Baanstee Noord Economie
Home Nieuws Economie Veel Noord-Hollandse aanvragen voor corona-overbruggingsfinanciering

Veel Noord-Hollandse aanvragen voor corona-overbruggingsfinanciering

Overbruggingsfinanciering foto: Unsplash.com
Noord-Hollandse ondernemers hebben de meeste aanvragen ingediend voor een Corona-OverbruggingsLening (COL) of het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS).
Het kabinet heeft in eerste instantie € 100 miljoen uitgetrokken voor de Corona-OverbruggingsLening (COL). Ruim 1000 bedrijven vroegen in 1 week tijd € 385 miljoen aan via de COL. Verreweg de meeste aanvragen komen van bedrijven uit provincie Noord-Holland. Van de in totaal 1004 aanvragen komen er 337 uit Noord-Holland met een totaal aangevraagde waarde van rond de € 140 miljoen.
Sinds de openstelling op 29 april dienden in Nederland ruim 1000 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag in voor een Corona-OverbruggingsLening (COL) of het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Deze bedrijven zijn samen goed voor de werkgelegenheid van bijna 12.000 fte. De bedrijven vragen in totaal meer dan € 500 miljoen aan.
Invest-NL trekt voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS) € 100 miljoen uit. Voor TOPSS aanvragen hanteert Invest-NL een ondergrens van € 2 miljoen. In de eerste week kwamen bij Invest-NL 21 aanvragen terecht. De totale financieringsbehoefte van deze aanvragen is ruim € 130 miljoen. Invest-NL moet deze aanvragen nog inhoudelijk beoordelen en neemt bij een positieve beoordeling maximaal 50% van de financiering voor haar rekening.
Smit Composite
Smit Composite BV uit Purmerend is 1 van de eerste bedrijven in Noord-Holland die de COL-lening inmiddels toegekend heeft gekregen. Nico Smit, 1 van de directeuren van Smit Composite, is blij met de toekenning: “Het eerste waar we bij de start van de coronacrisis tegenaan liepen was dat we extra beschermingsmiddelen moesten gebruiken voor de veiligheid van onze mensen. Het coronavirus was in het afvalwater aangetoond. Aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen en adembescherming zorgde voor extra kosten. Vervolgens ging een grote opdracht dit jaar niet door, terwijl we daar net een heel team voor hadden samengesteld en opgeleid. Opdrachtgevers waren door het thuiswerken moeilijker bereikbaar en beslissingen rond het geven van opdrachten voor de putrenovatie worden vooruit geschoven. Met de lening kan de periode worden overbrugd tot opdrachten alsnog doorgang vinden.”
Over COL & TOPSS
De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid-19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de € 50.000 en € 2 miljoen.

Economie artikelen

Verdere steunmaatregelen Purmerendse ondernemers 2021

Wethouder Hegger laat namens het college weten dat er verdere steunmaatregelen voor Purmerendse ondernemers in 2021 zijn. De in 2020 toegepaste uiteenlopende steunmaatregelen voor...

Wethouder Hegger: ‘een breder pakket aan steunmaatregelen voor Purmerendse ondernemers wordt uitgewerkt’

Wethouder Mario Hegger deed in de Begrotingsraad van november de toezegging dat hij de raad eind 2020 een nieuw pakket aan steunmaatregelen t.b.v. de...

Corona heeft forse impact op Noord-Hollandse economie

De impact van de coronapandemie op de Noord-Hollandse economie is zeer fors. De provincie Noord-Holland kijkt in de Voortgangsrapportage van de uitvoeringsagenda economie terug...

Eenmalige verruiming openingstijden supermarkten feestdagen

Door een brief aan de gemeenteraad wordt deze geïnformeerd over een eenmalige verruiming van de openingstijden van de supermarkten ronde aankomende feestdagen. De supermarktenbranche (vertegenwoordigd...

PBL voorziet forse toename van winkelleegstand binnensteden

De coronamaatregelen leggen een hoge druk op de economische vitaliteit van binnensteden. Het aantal passanten in de hoofdwinkelstraten is nog altijd veel lager dan...

Purmerend en Edam-Volendam slaan handen ineen voor houtbouw

Purmerend en Edam-Volendam gaan samen met het technisch onderwijs en de regionale bouwondernemers de kansen verkennen voor houtbouw in de regio. Hierbij wordt gedacht...

Aan de komst Van der Valk hotel naar kom A7 wordt doorgewerkt

Door een memo van wethouder Hegger is er nadere informatie over de vorderingen rond de ontwikkeling van de kom A7 en de komst van...

Den Helder ideaal startpunt voor grootschalige waterstofproductie

De ontwikkeling van een duurzame waterstofeconomie is actueler dan ooit. Waterstof kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en een schoner klimaat....