HomeNieuwsAlgemeen BestuurVeel gemeenten in de fout met vaststellen WOZ

Veel gemeenten in de fout met vaststellen WOZ

woz
In tientallen gemeenten is veel mis met het vaststellen van de WOZ-waarde. Zeventig gemeenten deden hun werk zelfs dermate slecht, dat ze onder verscherpt toezicht zijn gesteld van de Waarderingskamer.

Het oordeel van de waarderingskamer over Purmerend is overigens goed.

Vaker controles
Gemeenten die onder toezicht zijn gesteld, krijgen 2 tot 3 keer per jaar een controle, in plaats van de gebruikelijke 1 keer per jaar. De wethouder van zo’n gemeente moet zich bij die controles verantwoorden over de aanpak en verbetering van de geconstateerde problemen.

Dalende huizenprijzen oorzaak
De dalende huizenprijzen zijn de voornaamste oorzaak dat gemeenten steeds meer klachten krijgen van inwoners over de vaststelling van de WOZ-waarde van hun woning. Gemeenten lopen achter de feiten aan en schatten de waarde van de huizen te hoog in. Maar omdat gemeenten steeds meer taken naar zich toe geschoven krijgen en moeten bezuinigen op personeel, kunnen ze dikwijls niet adequaat met al de bezwaren omgaan, stelt de Waarderingskamer.

Minder vergelijkingsmateriaal
Daarnaast zijn er steeds meer professionele bureaus die mensen aanbieden, soms op no-cure-no-pay-basis, de vaststelling van de WOZ-aanslag aan te vechten. Dit zorgt voor een grote toename van de werkdruk bij gemeenten. Daarbij is het voor gemeenten ook moeilijker geworden de prijs van huizen goed vast te stellen aan de hand van de verkoopprijs van omliggende woningen. Dit komt omdat er steeds minder woningen worden verkocht en er is minder vergelijkingsmateriaal beschikbaar is.

Binnenlands Bestuur 9 maart 2013

Algemeen Bestuur artikelen