HomeNieuwsMilieuVeel bomen ziek of onderweg dat te worden in Purmerend

Veel bomen ziek of onderweg dat te worden in Purmerend

kastanjeziekte
Ziekte in het bomenbestand van Purmerend nemen hand over hand toe.
In Purmerend heerst al de Kastanjeziekte. Nu blijkt ook dat de Essentaksterfte in opkomst is.
 
Verspreid door de hele stad staan nog ruim 600 kastanjes, de meeste monumentaal. Kastanjeziekte (foto boven) is in het hele land een probleem. Bomen krijgen bruine vlekken op de stam en ‘bloeden’ donker vocht. De aantasting leidt tot baststerfte en bij ernstige aantasting tot sterfte van de boom. Behandeling van deze ziekte is nog niet goed mogelijk en (dure)vervanging lijkt het enige alternatief. Onderzoekers hebben nu definitief vastgesteld dat een bacterie de primaire oorzaak is van de bloedingziekte onder paardenkastanjes. Dat is de uitkomst van nader onderzoek, waarbij grote bomen kunstmatig zijn geïnfecteerd.

essentaksterfteOok is sinds kort landelijk de essentaksterft of ook wel genoemd de essenscheutsterfte  in opkomst.
Essentaksterfte is in potentie hét nieuwe probleem dat dezelfde catastrofale gevolgen kan hebben bij essen, als iepziekte bij iepen. In Purmerend staan ongeveer 7.500 essen.
De essentaksterfte wordt veroorzaakt door de Chalara fraxinea, een schimmelsoort, en treft vooral de gewone en de smalbladige es. De meeste bomen hebben geen schijn van kans tegen de schimmel. Ervaring uit het buitenland leert dat slechts 10 tot 30 procent van de essen resistent lijkt te zijn. In Denemarken verwachten onderzoekers dat de es goeddeels uit het straat- en bosbeeld zal verdwijnen.

Op dit moment is
er nog geen geschikt middel. Permanent in de gaten houden en proberen besmetting te voorkomen door een snelle kap van aangetaste bomen, zijn de enige mogelijkheden.

Milieu artikelen