HomeNieuwsPartij NieuwsVeel bereikt door Stadspartij afgelopen 4 jaar

Veel bereikt door Stadspartij afgelopen 4 jaar

Poster-Stadspartij-Mario-2014

Aanstaande woensdag kunt u als kiezer uw stem geven aan de partij die u de mooiste beloften voor de toekomst doet. Maar wat heeft de partij van uw keuze de afgelopen vier jaar voor elkaar gekregen?

Stadspartij

De Stadspartij heeft de afgelopen raadsperiode (2010-2014) veel  punten uit haar verkiezingsprogramma gerealiseerd. Daarom hier een kleine greep uit een aantal punten dat mede dankzij de Stadspartij is gerealiseerd, maar dat afgelopen periode niet zo nadrukkelijk in het nieuws is gekomen.

Meer veiligheid door Teams Buurttoezicht

De Stadspartij vindt dat iedereen veilig over straat moet kunnen, zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts, zowel in de uitgaansgebieden als in de woonwijken. Dankzij de invoering van de Teams Buurttoezicht is de straatoverlast flink afgenomen en is Purmerend zichtbaar veiliger geworden. Dit punt was één van de voornaamste voorwaarden voor de Stadspartij om deel te nemen aan het huidige college van B&W. Ook heeft de Stadspartij gezorgd voor het direct uitkijken van camerabeelden in de uitgaansgebieden.

Terugdraaien eenrichtingsverkeer binnenstad

De Stadspartij is voor een goede doorstroming van het verkeer in de binnenstad. Al vóór de invoering van het eenrichtingsverkeer rond de binnenstad van Purmerend heeft de Stadspartij gepleit om het verkeer in twee richten te laten rijden. Toen de gemeente toch eenrichtingsverkeer invoerde, namen de files in de binnenstad op drukke momenten drastisch toe. Op sommige momenten stond het verkeer in het centrum zelfs muurvast. Dankzij de Stadspartij is de centrumring weer in twee richtingen bereikbaar.

Bewoners betrekken bij gemeentelijk beleid

De Stadspartij heeft de inwoners van Purmerend meer invloed op het gemeentelijk beleid gegeven. De Stadspartij heeft de afgelopen drie jaar, als één van de weinige partijen, alle wijken van Purmerend bezocht en met veel wijkbewoners gesproken. Hierdoor heeft de Stadspartij er samen met de bewoners onder andere voor kunnen zorgen dat overlastgevende plekken en achterstallig onderhoud van speelplaatsen in de wijken zijn aangepakt.

Financiële situatie Stadsverwarming

In deze raadsperiode zijn er grote stappen gemaakt in het beheersbaar maken van het huishoudboekje van de Stadsverwarming. Na jaren is er nu eindelijk sprake dat de financiën van de Stadsverwarming onder controle zijn.

Andere punten

In deze raadsperiode is een passantenparkeerplaats voor campers in de binnenstad gerealiseerd, tegenover parkeergarage ’t Lammetje. Daarnaast is de Laan der Continenten verbreed en is er en turborotonde geplaatst voor een goede doorstroming van het verkeer. Verder heeft de Stadspartij een exorbitante prijsverhoging van het busvervoer in Waterland tegen kunnen houden.

Ook heeft de Stadspartij ervoor gezorgd dat er een opvang voor zwerfjongeren is gerealiseerd. Aan de Wilhelminalaan 14 bevindt zich Casa24, een woonvorm voor jongeren van 18 t/m 24 jaar. Verder heeft de Stadspartij gezorgd voor de uitbreiding van het aantal kleedkamers bij voetbalvereniging Wherevogels, vervangende huisvesting van het Stadstoneel Purmerend en het in stand houden van het Luilak Dance Event.

 

Wat heeft de Stadspartij de afgelopen jaren nog meer bereikt? Kijk op www.StadspartijPurmerend.nl

Partijnieuws artikelen