HomeNieuwsWelzijnVechtsportevenmenten altijd vergunning plichtig

Vechtsportevenmenten altijd vergunning plichtig

vechtsporten
Uit een bestuurlijke rapportage van de Dienst Regionale Recherche van de politie Amsterdam-Amstelland is gebleken dat er bij vechtsportgala’s sprake is van vervlechting tussen onderwereld en bovenwereld, hetzij in de organisatie van een dergelijk evenement dan wel in de financiering ervan.

Met de aanpassing van het Besluit Bibob in september 2011 is het mogelijk geworden om (vechtsport)evenementen onder werking van de Wet Bibob te laten vallen. En zodoende te toetsen of een vergunningaanvraag ge- of misbruikt kan worden voor het faciliteren van criminele activiteiten.
In de meeste gemeenten in Noord-Holland zijn of worden specifieke categorieën van vechtsportevenementen onder de reikwijdte van de wet Bibob gebracht. Met andere woorden worden er vergunningstelsels voor (sport)evenementen in het leven geroepen en/of worden de Algemene plaatselijke verordeningen aangepast.
Om te voorkomen dat malafide organisatoren van vechtsportevenementen uitwijken naar Purmerend is het verstandig dat (bepaalde door de burgemeester aan te wijzen categorieën) vechtsportevenementen (kunnen) worden onderworpen aan een bibob-toets.

Purmerend kent al een vergunningstelsel voor (sport)evenementen. Daardoor kunnen vergunningaanvragen voor (sport)evenementen worden gebibobed. Er is echter nu wat vreemds aan de hand.
Een (vecht)sportwedstrijd in bijvoorbeeld P3 dient momenteel wel een vergunning te verkrijgen, maar in een sporthal niet. Andersom is een vechtsportgala (afhankelijk van de definitie) in P3 niet vergunning plichtig, maar in bv een sporthal juist weer wel. Dit laat te veel ruimte voor discussies.
Als oplossing wordt voorgesteld om de  Apv zodanig aan te passen dat bepaalde door de burgemeester specifiek aan te wijzen vechtsportevenementen te allen tijde vergunning plichtig zijn.

Tijdens de commissievergadering Algemene Zaken werd dit punt in principe al aangenomen zodat het in de raad van vanavond een hamerpunt is.

Welzijn artikelen