HomeNieuwsVerkeer en VervoerUitvoeringsplan toegankelijke bushaltes voor mensen met een beperking op schema

Uitvoeringsplan toegankelijke bushaltes voor mensen met een beperking op schema

toegankelijkheid ov.jpg
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft alle decentrale overheden om zo’n  uitvoeringsplan verzocht. Dit in het kader van het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking.
Het Dagelijks Bestuur heeft het plan voor de stadsregio Amsterdam, waartoe ook Purmerend behoort, inmiddels vastgesteld.
 

In het plan staan de werkwijze, fasering en financiering omschreven voor het toegankelijk
maken van de circa 1900 haltes in de stadsregio Amsterdam. Met dit plan moeten in 2015
alle bushaltes in de stadsregio toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

De bij de uitvoering betrokken partijen, zoals wegbeheerders, zijn al aan de slag met de planvorming en het ontwerp. Doelen voor het tweede kwartaal 2008 voor de Stadsregio zijn onder andere: het overleg met alle wegbeheerders voeren en ondersteuning bieden aan wegbeheerders in de vorm van een programma van eisen, standaardontwerpen, normbedragen. Voorts worden de mogelijkheden voor centrale inkoop van materialen onderzocht.

Verkeer en Vervoer artikelen