HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningUitvoering origineel ontwerp Koemarkt bijna voltooid

Uitvoering origineel ontwerp Koemarkt bijna voltooid

Het in meerderheid door de Purmerendse bevolking uitgekozen ontwerp van de Koemarkt is nog slechts enkele dagen verwijderd van de laatste fase. Op donderdag 10 februari om 16:00 uur zal de in tweeën gesplitste bank op de Koemarkt officieel een naam krijgen, hij zal vanaf dat tijdstip de Wim Ouburg-bank gaan heten.

De herinrichting van de Koemarkt werd eind 2009 afgerond. Na de afronding bleek er een fout te zijn geslopen in het plan voor de inrichting van de Koemarkt. De in twee delen geplande bank, die voor de Doelen stond geprojecteerd, bleek als één grote bank te zijn uitgevoerd.

Zichtlijn

Het was in het plan de bedoeling dat er een zichtlijn zou komen vanaf De Doele naar de kop van de Koemarkt. Dat deze uitvoering niet volgens plan was, zat diverse fracties in de toenmalige gemeenteraad niet lekker. In januari 2010 diende VVD-raadslid Wim Ouburg en de Leefbaar Purmerend-fractie een motie in om deze fout in het plan te herstellen. De bank moest worden gesplist. Diverse partijen waren het met de indieners eens. Andere partijen, waaronder de Stadspartij, vonden het beter om de evaluatie van de Koemarkt van eind 2010 af te wachten. De stemmen in deze raadvergadering waren gelijk verdeeld en het onderwerp werd doorgeschoven naar de raadsvergadering in februari. Er werd nu gestemd zonder dat er nog werd gediscussieerd. Het was een dubbeltje op zijn kant, de motie haalde het met 17 tegen 16 stemmen. Kort na zijn afscheid als raadslid overleed Wim Ouburg. Hij heeft meer dan 20 jaar voor de VVD in de gemeenteraad plaatsgenomen. De laatste periode zelfs als nestor van de raad, het langstzittende raadslid.

Het overlijden van Ouburg heeft Ad Klompenhouwer, oud-raadslid namens GroenLinks, aangezet tot het indienen van een burgerinitiatief om de bank, nu dus twee banken, op de Koemarkt de naam toe te kennen van Wim Ouburg. Voor dit ingediende burgerinitiatief was in de gemeenteraad geen discussie nodig, het initiatief werd raadsbreed aangenomen.

Vertraagd

De uitvoering van de splitsing zou plaatsvinden in december 2010. Door de ingevallen winter werd het splitsen vertraagd en zou het, indien het weer het toeliet, in januari 2011 gaan plaatsvinden. Kort voor de uitvoering van de werkzaamheden werd er door raadsleden van de PvdA (Frank Albers) en D66 (Edwin Voorbij) toch nog getracht om de splitsing tegen te houden. Via de media en middels lobbyen onder de raadsleden werd er geprobeerd een meerderheid te vinden om het splitsingplan af te blazen.

Het enkele weken voor de uitvoering de werkzaamheden annuleren was in de ogen van de Stadspartij geen optie. Immers de aanbesteding naar de aannemer was al afgerond. Deze had alle werkzaamheden ingepland en annulering zou een claim opleveren, die dicht bij het offertebedrag zou zitten. Daarnaast getuigd het niet van het voeren van betrouwbare politiek om op een genomen raadsbesluit terug te komen. Veel partijen waren het hiermee volkomen eens.

Doormidden

Ook burgemeester Don Bijl deed, via een brief, een geslaagde oproep om de geplande splitsing doorgang te laten vinden. De bank is inmiddels met succes doormidden gezaagd en staat in 2 delen op de Koemarkt. Hopelijk kunnen de inwoners van Purmerend deze en volgende zomers vele dagen genieten van een zonnig verblijf op de nu voltooide Koemarkt.

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen