HomeNieuwsVerkeer en VervoerUitstel invoering parkeermaatregelen Gors Noord. Parkeermaatregelen Kop-West niet uitgesteld

Uitstel invoering parkeermaatregelen Gors Noord. Parkeermaatregelen Kop-West niet uitgesteld

Medisch centrum Landauer
Medisch centrum Landauer

Op 1 mei 2020 zou parkeerregulering worden ingevoerd in Gors Noord. Door de uitbraak van het Corona-virus heeft het college besloten de invoering ervan uit te stellen. Zo meldt wethouder Tijmstra in een memo aan de raad.

In Gors Noord zijn namelijk meerdere zorginstellingen gevestigd.  Invoering van parkeerregulering betekent een flinke verandering voor het personeel van deze instellingen. Het college vindt het, gezien de huidige ontwikkelingen en de impact daarvan op de zorgsector, geen goed moment om parkeerregulering in te voeren. Dit zal nog meer vragen van het aanpassingsvermogen van de sector.

De invoering van parkeerregulering wordt voorlopig uitgesteld naar 1 juli 2020. Alle bewoners en bedrijven zijn hierover per brief geïnformeerd.

Op 1 juli worden ook de parkeermaatregelen in Zuiderpolder ingevoerd en komt de bezoekersvergunning beschikbaar in alle parkeergebieden. Om de piek in het aantal aanvragen voor de ambtelijke organisatie beheersbaar te houden en te spreiden, zetten we de vergunningaanvraag voor Gors Noord open vanaf 1 mei.

Parkeermaatregelen Kop-West niet uitgesteld

Invoering parkeermaatregelen Kop-West per 1 mei 2020 De invoering van parkeermaatregelen in Kop-West gaat volgens planning door. De invoering van parkeerregulering betreft nu alleen de straten Mont Saint Michel en Ponte Vecchio en de parkeerplaatsen aan Wales (noordzijde).

Vooruitlopend op de invoering van parkeerregulering is sinds 1 maart in heel Kop-West een parkeerverbodszone van kracht. Dit betekent dat parkeren alleen is toegestaan op de eigen parkeervoorziening en in de permanente en tijdelijke openbare parkeervakken op straat. Nu de helft van de woningen is opgeleverd en het drukker wordt in de wijk, is het ook omwille van veiligheid van belang om strenger te zijn op parkeren. Alle bewoners van Kop-West zijn hierover eind januari geïnformeerd.

Verkeer en Vervoer artikelen