Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer
Home Nieuws Verkeer en Vervoer Uitstel invoering parkeermaatregelen Gors Noord. Parkeermaatregelen Kop-West niet uitgesteld

Uitstel invoering parkeermaatregelen Gors Noord. Parkeermaatregelen Kop-West niet uitgesteld

Medisch centrum Landauer
Medisch centrum Landauer

Op 1 mei 2020 zou parkeerregulering worden ingevoerd in Gors Noord. Door de uitbraak van het Corona-virus heeft het college besloten de invoering ervan uit te stellen. Zo meldt wethouder Tijmstra in een memo aan de raad.

In Gors Noord zijn namelijk meerdere zorginstellingen gevestigd.  Invoering van parkeerregulering betekent een flinke verandering voor het personeel van deze instellingen. Het college vindt het, gezien de huidige ontwikkelingen en de impact daarvan op de zorgsector, geen goed moment om parkeerregulering in te voeren. Dit zal nog meer vragen van het aanpassingsvermogen van de sector.

De invoering van parkeerregulering wordt voorlopig uitgesteld naar 1 juli 2020. Alle bewoners en bedrijven zijn hierover per brief geïnformeerd.

Op 1 juli worden ook de parkeermaatregelen in Zuiderpolder ingevoerd en komt de bezoekersvergunning beschikbaar in alle parkeergebieden. Om de piek in het aantal aanvragen voor de ambtelijke organisatie beheersbaar te houden en te spreiden, zetten we de vergunningaanvraag voor Gors Noord open vanaf 1 mei.

Parkeermaatregelen Kop-West niet uitgesteld

Invoering parkeermaatregelen Kop-West per 1 mei 2020 De invoering van parkeermaatregelen in Kop-West gaat volgens planning door. De invoering van parkeerregulering betreft nu alleen de straten Mont Saint Michel en Ponte Vecchio en de parkeerplaatsen aan Wales (noordzijde).

Vooruitlopend op de invoering van parkeerregulering is sinds 1 maart in heel Kop-West een parkeerverbodszone van kracht. Dit betekent dat parkeren alleen is toegestaan op de eigen parkeervoorziening en in de permanente en tijdelijke openbare parkeervakken op straat. Nu de helft van de woningen is opgeleverd en het drukker wordt in de wijk, is het ook omwille van veiligheid van belang om strenger te zijn op parkeren. Alle bewoners van Kop-West zijn hierover eind januari geïnformeerd.

Verkeer en Vervoer artikelen

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...

Raad van State: wetsvoorstel differentiatie van parkeertarieven via uitstoot nutteloos

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de  Gemeentewet wijzigt in verband met de ‘differentiatie van...

A8 richting Amsterdam afgesloten voor groot onderhoud; 12 juli tot 11 augustus 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Boskalis van zondag 12 juli tot dinsdag 11 augustus groot onderhoud uit aan de snelweg A8. Tussen de N246...