HomeNieuwsAlgemeen BestuurUitkomst omnibusenquête: beoordeling voorzieningen blijft goed

Uitkomst omnibusenquête: beoordeling voorzieningen blijft goed

omnibus2013
De mening over veel voorzieningen blijft onverminderd positief. Dat geldt onder andere voor het wonen en leven in Purmerend en de voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, winkels en afvalverzameling. Dit is een belangrijke uitkomst van de omnibusenquête die in mei dit jaar onder Purmerenders is gehouden.

De omnibusenquête is een onderzoek dat eens in de twee jaar onder de leden van het Purmerendse internetpanel wordt gehouden. Dit keer namen 1.500 leden de moeite om de uitgebreide vragenlijst over veel verschillende onderwerpen, in te vullen.

Positief over bereikbaarheid en onderhoud

Vergeleken met 2 jaar geleden zijn er 2 opmerkelijke verschillen:

  1. Meer Purmerenders zijn positief over de bereikbaarheid van het centrum per auto. In 2011 was 65% er tevreden of neutraal over. Nu is dat gestegen tot 87%.
  2. Een andere positieve verandering is te zien bij het oordeel over het onderhoud van wegen en straten. In 2011 was het gemiddelde rapportcijfer hiervoor een 5,9. Nu is dat gestegen tot 6,4. 

Moeite met rondkomen

Dat ook Purmerenders last hebben van de crisis blijkt uit de uitkomst dat meer mensen dan in 2011 aangeven dat zij moeilijk – of eerder moeilijk dan gemakkelijk – kunnen rondkomen. Dit percentage steeg van 21 naar 26%. 

Geen zorgen om hulp

Een andere actuele vraag is of Purmerenders voldoende mensen om zich heen hebben om hen te helpen als zij hulpbehoevend worden. Dan blijkt dat driekwart zich daarover geen zorgen maakt.

Meer uitkomsten van de omnibusenquête 2013 zijn te vinden op www.purmerend.nl/onderzoeken.

Algemeen Bestuur artikelen