HomeNieuwsEconomieUitgifteregels Baanstee-Noord versoepelen

Uitgifteregels Baanstee-Noord versoepelen


Wethouder economische zaken Edwin Voorbij noemt in dit verband de regels betreffende het aantal ‘bebouwde parkeerplaatsen’ en aan de regels omtrent het minimum aantal op een perceel te bouwen vierkante meters Bruto-vloeroppervlakte (BVO).

Hij benadrukt echter dat milieu- en veiligheidsregels goed in acht moeten worden genomen. Volgens de wethouder is de belangstelling voor Baanstee-Noord er wel degelijk.
Momenteel hebben Zorgcirkel (maaltijdvoorziening Cirkeldis) en Harcotom zich er al gevestigd. Mercuur Bouw is bezig met de bouw van hun eigen pand. De onderhandelingen met groothandel De Kweker zijn in een vergevorderd stadium en een autobedrijf heeft ook concrete interesse.
Volgens Voorbij gaat ook het Solar Campus (zonnepanelenpark) door en kan de bouw ervan begin volgend jaar starten. “Het gaat allemaal de goede kant op, maar ik worstel nog wel met de vraag hoe we hele kleine kavels van 500-600 m2 mogelijk kunnen maken. Want die vraag is er. We doen momenteel onderzoek om dit soort kavels misschien in gezamenlijkheid af te laten nemen”,aldus de wethouder.

Verkleuren
Edwin Voorbij wijst er ook op dat bedrijventerrein De Koog in Purmerend aan het ‘verkleuren’ is; er komen ook veel andersoortige bedrijven dan industrie. De gemeente is daar soepeler met de vestigingsmogelijkheden. Voorbij vindt dit ‘een logische ontwikkeling’ als er veel vraag naar is. Hij bemerkt dat er ook meer vraag komt naar leegstaande panden op Baanstee-West en Oost.

Kantorenmarkt
De situatie op de kantorenmarkt in Purmerend begint volgens de wethouder zelfs krap te worden: “Wij hebben hier nooit grote leegstand gehad, maar met de komst van Bose naar Purmerend in het pand Gorslaan 60 begint het vooral bij de kwalitatieve vraag te knijpen.”
Hij merkt ook dat het Waterlandhuis aan de Waterlandlaan, eigendom van de gemeente, bijna weer compleet gevuld is.
Wat betreft de ontwikkeling van de Kom A7 verwijst Voorbij naar het onderzoek dat nu gaande is en waarvan de uitkomsten in het eerste kwartaal van rond februari of maart volgend jaar worden verwacht.
Edwin Voorbij benadrukt het belang van deelname in de MRA (Metropool Regio Amsterdam) en Plabeka (Platform Bedrijven en Kantoren), waarvan hij samen met Provinciaal Gedeputeerde Jaap Bond voorzitter is. Hier vindt onder andere de regionale afstemming plaats van bedrijventerreinen en kantoren.

Economie artikelen