HomeNieuwsWelzijnUitdunning Purmerbos en verbetering bomenbestand

Uitdunning Purmerbos en verbetering bomenbestand

purmerbos
Wethouder Mario Hegger heeft namens het college bekendgemaakt dat het Purmerbos wordt uitgedund en het bomenbestand waardevoller wordt gemaakt.
Een bosuitdunning gaat niet onopgemerkt voorbij en kan schrikreacties veroorzaken. Daarom wordt er in diverse media (Purmerend Totaal, wijkkrantjes, internet, sociale media) aandacht aan besteed, zowel vooraf als tijdens en na de werkzaamheden.

De langgerekte strook bos naast het BurgGolf-terrein tot aan de N244, is van de gemeente. Al langere tijd leeft de wens om het bos op te knappen en om hier ook andere bomen te planten. Nu staan er alleen populieren, maar graag  wil men er om recreatieve redenen aantrekkelijker en ecologisch een waardevoller gebied van maken. Bovendien zijn door de storm van de afgelopen seizoenen veel bomen beschadigd en bij de Purmerenderweg zijn veel bomen ziek.

Het bedrijf Parenco Hout bv heeft de gemeente een aanbod gedaan om kosteloos het bos te dunnen. Door aan hen het vrijkomende rondhout en de biomassa te verkopen, genereerd de gemeente inkomsten (ca. € 28.000,0) die weer terug in het bos geïnvesteerd worden.
In de open plekken worden nieuwe bomen van een duurzame soort aangeplant. De rest van het bos zal uit zaden die al in de bosbodem aanwezig zijn, weer spontaan aangroeien.
Met de inkomsten kan de bosstrook bovendien gedurende een 4 jaar beheerd worden zodat ook daadwerkelijk het beoogde doel van een gevarieerd, aantrekkelijk en duurzaam bos bereikt kan worden.

De werkzaamheden zullen plaats vinden vanaf midden augustus gedurende 6 a 7 weken. De stammen worden uit het bos verwijders. De takken worden in het bos versnipperd en met bakwagens naar de biomassacentrale gereden. 10% van de takken blijft in het bos achter om ecologische redenen.

In het voortraject zijn een aantal belanghebbenden gevraagd om medewerking en/of geïnformeerd over de geplande werkzaamheden. Zo zijn BurgGolf Purmerend en Milieudefensie geïnformeerd. De hondenopvang DogRun die een deel van het Purmerbos aan de Magneet huurt, is om medewerking gevraagd; evenals Stadsverwarming Purmerend om eenmalig de vrijkomende biomassa af te nemen.

Ook Staatsbosbeheer stemt -ondanks hun exclusieve contract met de biomassacentrale- in met een eenmalige levering van houtsnippers aan de Stadsverwarming.

Welzijn artikelen