HomeNieuwsVerkeer en VervoerTweede meedenkavond bereikbaarheid regio Waterland

Tweede meedenkavond bereikbaarheid regio Waterland

fileplaatje
Voor bewoners, weggebruikers, maatschappelijke organisaties en ondernemersverenigingen wordt op 2 juni 2010 op twee locaties een meedenkavond georganiseerd: in Partycentrum Concordia in Purmerend en in het gemeentehuis van Waterland in Monnickendam.

De Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland werken samen met de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam, Waterland en stadsdeel Amsterdam-Noord aan het beter bereikbaar maken van de regio Waterland voor fiets, auto én openbaar vervoer. De wegen N235 en de N247 worden steeds intensiever gebruikt door het autoverkeer en het openbaar vervoer. Hierdoor is de doorstroming de afgelopen jaren verslechterd.

Tijdens de eerste inloopavond in maart hebben de bezoekers van de avond kunnen aangeven welke problemen worden ervaren. Naar aanleiding hiervan is de probleemanalyse aangepast. Tijdens deze tweede bijeenkomst wil het bestuur laten weten wat de laatste stand van zaken is van het project. Daarna wil het bestuur vooral de ideeën over mogelijke oplossingen horen van de bezoekers van de tweede meedenkavond. De oplossingen die tijdens de eerste meedenkavond naar voren zijn gebracht, zijn hierbij al meegenomen.

Tijdens deze tweede meedenkavond wordt concreet gevraagd naar wat de bezoekers de leden van de stuurgroep van het bestuur zou adviseren. Wat zijn de 3 belangrijkste oplossingen? Het tijdens deze meedenkavond verkregen advies wordt voorgelegd aan de stuurgroep zodat zij dat in hun afweging mee kunnen nemen.
Uiteraard spelen er naast dit advies ook andere zaken (zoals financiering en technische haalbaarheid) een belangrijke rol.

De projectleiders en beleidsmedewerkers van het bestuur zullen gedurende de avond beschikbar zijn voor het beantwoorden van vragen en het desgevraagd geven van toelichtingen.

Datum: 2 juni 2010

Tijd: 19:00 – 21:00 uur

 Locatie 1: Partycentrum Concordia, Koemarkt 45, Purmerend

Locatie 2: Gemeentehuis Waterland, Pierebaan 3, Monnickendam

Verkeer en Vervoer artikelen