HomeNieuwsVerkeer en VervoerTwee- of eenrichtingsverkeer in binnenstad?

Twee- of eenrichtingsverkeer in binnenstad?

tweerichtingsverkeer
In de eerste helft van 2011 heeft de gemeenteraad onderzoek gedaan naar de problematiek rond de verkeerscirculatie in de binnenstad. Op 27 oktober 2011 heeft de raad het college van B en W onder meer opgedragen om te komen met voorstellen voor het oplossen van de gesignaleerde problemen.
In de vergadering van 5 september van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer komen de voorstellen van het college aan de orde.

De raad heeft bij het uitwerken van de voorstellen ook een aantal eisen gesteld: het college moest uitgaan van de gesignaleerde problemen en het gebied vanwege de samenhang “als geheel” benaderen. Daarnaast moesten de belangen van kwetsbare verkeersdeelnemers prioriteit krijgen en moesten bewoners en belanghebbenden intensief worden betrokken.

Intussen is na een motie in de raad van 22 december 2011 het tweerichtingsverkeer in de Westerstraat en Nieuwstraat hersteld, in afwachting van een uiteindelijke oplossing voor de verkeersafwikkeling in de binnenstad.
Er wordt nu naar een definitieve oplossing voor de verkeersafwikkeling in de binnenstad toegewerkt.

Daarbij stelt het college voor, gezien al het voorgaande, om de variant ‘gedeeltelijk eenrichtingsverkeer’ door te strepen. Daarmee blijven twee ‘hoofdvarianten’ over, met daarbinnen diverse keuzeopties.
De variant ‘volledig tweerichtingsverkeer’ kan gefaseerd worden uitgerold, de variant ‘volledig eenrichtingsverkeer’ niet.
Gezien de kosten zal met de variant ‘volledig eenrichtingsverkeer’ moeten worden gewacht, zodat bij een keuze voor deze variant het betrekken van bewoners en belanghebbenden nu nog geen zin heeft. Bij een keuze voor de variant ‘volledig tweerichtingsverkeer’ heeft dat wel zin.
In het raadsvoorstel worden de kosten en diverse voors- en tegens beschreven. Het college stelt voor om definitief voor de ene of de andere variant te kiezen.

Verkeer en Vervoer artikelen