HomeNieuwsPartij NieuwsTrots raadslid Scargo haalt vuile streek uit met Stadspartij en loopt tegen...

Trots raadslid Scargo haalt vuile streek uit met Stadspartij en loopt tegen de lamp

Mario_2013-11_pasfoto
De verkiezingen van 19 maart komen eraan. Voor alle leden van politieke partijen is het een spannende tijd. 6 weken voor de verkiezingen  mogen de verkiezingsborden worden geplaatst. De folders en rozen worden in de winkelcentra en markten uitgedeeld en een ieder probeert met de punten vanuit zijn verkiezingsprogramma de kiezer op zijn partij te laten stemmen.
Van belang is dat je de voor de partijen spannende verkiezingsstrijd in gaat met respect voor elkaars standpunten. Normaal gesproken gaat dit goed.

Dichtbij.nl versterkt de verkiezingskoorts  door met een wekelijkse poll te komen waardoor  iedereen zijn voorkeur voor een bepaalde partij kan aangeven door op haar of zijn favoriete partij te stemmen. Als lijsttrekker van de Stadspartij vind ik dit een prima initiatief. Het is goed dat er door de media aandacht voor de verkiezingen wordt gevraagd.

Stadspartij krijgt de meeste stemmen op Dichtbij.nl
De Stadspartij stond bij de stemming  de eerste week bovenaan. De tweede week  kreeg de Stadspartij er plotseling in korte tijd heel veel stemmen bij en Trots ging daar vervolgens weer met nog meer stemmen overheen. Daarna ging het aantal stemmen van de Stadspartij weer over het aantal van Trots heen, waarop Trots er weer ruim 100 bij kreeg  en was de poll voor die week gesloten en had Trots de meeste stemmen.
Het was voor iedereen duidelijk dat dit geen zuivere koffie was en dat iemand de boel liep te bedonderen maar ja wie? Was het iemand binnen de Stadspartij? Ik wist het niet.

Trots beschuldigt Stadspartij van fraude
De volgende dag na deze vreemde  Poll kreeg ik vanaf 07.00 uur berichten binnen dat Taco Scargo raadslid van Trots een artikel op Dichtbij.nl  had geschreven dat de Stadspartij fraudeert met de poll. Hij had zelf onderzoek laten doen en had iemand gevonden die de poll manipuleerde om boven de Stadspartij uit te komen, waarna volgens hem de Stadspartij reageerde door frauduleus ook extra stemmen te generen om daar weer boven uit te komen.
Uiteindelijk  is Trots daar naar eigen zeggen ‘proefondervindelijk’  met 100 stemmen overheen gegaan. Daardoor volgens hen het bewijs leverend dat de Stadspartij fraudeert. Hoe verzin je een dergelijke actie. De heer Scargo raadslid van Trots deed het.

Schade in verkiezingstijd door vals spelen
Tijdens verkiezingstijd loop je als partij altijd de kans schade op te lopen van dit soort wild-west acties. De kiezer zoekt een partij die zij kunnen VERTROUWEN en ja moet je dan stemmen op een partij die de boel  belazert. Trots stelde, zo zelf de boel belazerend, de Stadspartij aan de kaak zo vond men.

Als lijsttrekker voor de Stadspartij reageerde ik op het artikel van Trots vooral in bewoordingen die de situatie zouden ontspannen.  Op dergelijke onzinnige zaken zit de kiezer niet te wachten.
Werd het daarna weer een spannende faire verkiezingsstrijd?  Oh nee.  De valsspeler -de heer Scargo- haalde, naar later bleek,  een nieuwe kaart uit zijn mouw.
Afgelopen zondag had de Stadspartij er plotseling  700 nieuwe stemmen bij gekregen en stond zo dik bovenaan  in de poll. Arie Wim Boer van Leefbaar reageerde hierop dat het zielig is en wederom was de verdachtmaking richting de Stadspartij snel gemaakt.

Onderzoek naar de dader
Vanuit de Stadspartij is vervolgens aan de redactie van Dichtbij.nl gevraagd om de zaak uit te zoeken. Zij hebben dit gedaan en in een artikel bekend gemaakt dat de heer Scargo van Trots zelf de dader is. De netwerkbeheerder achter de gebruikte  IP-adressen misbruikte het Trots raadslid de heer Scargo om extra stemmen op de Stadspartij uit te brengen. Zo bracht hij de Stadspartij in diskrediet.

Volgens eigen zeggen deed hij dit om de fraudegevoeligheid van de poll aan te tonen. Dat is natuurlijk de bekende lulkoek van een bedrieger.  Als de heer Scargo de extra stemmen op zijn eigen partijtje had uitgebracht en daarna de publiciteit had gezocht dan had dit argument veel logischer geklonken. Nee de heer Scargo heeft dus naar de mening van de Stadspartij willens en wetens bewust gekozen voor de tactiek om de Stadspartij als zeer onbetrouwbare partij aan te wijzigen en op onsportieve wijze te beschadigen, in de hoop dat de kiezer geen VERTROUWEN meer heeft in de Stadspartij.

Trots dader Scargo toont geen berouw
De Stadspartij is blij dat de dader bekend is maar vindt het jammer dat een raadslid zich tot zulke stompzinnigheden heeft verlaagd.
Ik heb de heer Scargo gevraagd spijt te betuigen voor zijn actie en om een excuus.  Hij toonde echter totaal geen berouw, sterker nog hij schreef de door hem gepleegde stembusfraude doodleuk evengoed nog op het conto van de Stadspartij. Het verstand van de heer Scargo staat kennelijk uit. De vraag is nu of de partij van de heer Scargo afstand van hem neemt. Zo niet, dan weet ik ook waar ik deze partij qua geloofwaardigheid in het vervolg moet plaatsen.

Partijnieuws artikelen