HomeNieuwsVerkeer en VervoerTrillingen door toename wegverkeer maakt Asfaltering Middenweg onontkoombaar

Trillingen door toename wegverkeer maakt Asfaltering Middenweg onontkoombaar

Kruising Middenweg
foto Stadspartij


Recent zijn er asfaltering werkzaamheden uitgevoerd op de Middenweg in Beemster. Echter in 2013 heeft de toenmalige gemeenteraad van Beemster in de marktpleinvisie ‘Dynamiek en evenwicht op Marktplein’ vastgesteld dat op dit wegdek een klinkerbestrating zou worden aangelegd.

Reden voor Stadspartij-BPP raadslid Nico de Lange om hier vragen aan het college over te stellen. In de marktpleinvisie wordt er over gesproken dat een klinkerbestrating de ruimte voor de voetganger met de auto als gast zou verbeteren. Door ook de rijloper voor verkeer op deze wijze in te richten zou veel straatmeubilair als de verkeersregelinstallatie, voetganger oversteekplaatsen en onhandige paaltjes met kettingen achterwege kunnen blijven.
De vraag van De Lange was er dan ook op gericht een antwoord te krijgen op deze wisseling van aanpak.

Toename verkeersbewegingen, ervaringen omvorming Rijperweg

Het college laat in de beantwoording weten dat er sinds 2013 veel is veranderd in de Beemster. Onder andere door de twee nieuwe woonwijken zijn het aantal verkeersbewegingen toegenomen. Klachten van omwonenden van monumentale panden over trillingen waren hiervan het gevolg. Klinkerbestrating, in combinatie met zwaar verkeer zou het risico hierop verhogen.

Bij het omvormen van de Rijperweg in het centrum in 2002 zijn na oplevering veel klachten binnen gekomen over trillingen. Om de omwonenden en hun panden te beschermen is er toen een verbod voor vrachtverkeer en landbouwverkeer ingesteld. Dit was mogelijk omdat de route via Bamestraweg een goed alternatief is. Tegenwoordig komen er nog wel klachten binnen over overlast door trillingen vanwege de lijnbussen. Helaas is het niet mogelijk om deze om te leiden.

Geen alternatief Middenweg mogelijk

Voor de verbinding naar de Middenbeemster is het niet mogelijk om een dergelijk verbod in te stellen omdat er geen goed alternatief is waarvan gebruik gemaakt kan worden. Het is de doorgaande Noord-Zuid verbinding in de Beemster. Dat betekent dat al het verkeer waaronder het vracht- en landbouwverkeer over deze weg moet. De laatste jaren ziet de gemeente dat het landbouwverkeer steeds groter en zwaarder is geworden wat een zwaardere belasting is voor het wegdek en het risico op trillingen vergroot. Daarbij is het ook een belangrijke busroute waarbij het gebruikelijk is die in asfalt uit te voeren.

Op 1 juli 2021 zijn deze overwegingen al besproken met de wethouder van de gemeente Beemster en werd besloten om de weg te asfalteren.

Nico de Lange laat in een reactie weten dat hij zich kan vinden in de beantwoording.

Verkeer en Vervoer artikelen