HomeNieuwsVeiligheidToezicht brandveiligheid zorginstellingen moet beter bij verbouwingen

Toezicht brandveiligheid zorginstellingen moet beter bij verbouwingen


Gemeenten moeten in hun toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen meer aandacht besteden aan bouwkundige aanpassingen in bestaande bouw. Bij een representatieve steekproef van de provincie Noord-Brabant bleek bij bijna alle bezochte zorginstellingen sprake van onjuiste brandcompartimentering.

Dit leidt tot een verhoogd risico op letsel bij brand, vooral bij de kwetsbare bewoners van zorginstellingen.

Gemeenten zien voldoende toe op brandveiligheid bij nieuwbouw en op het brandveilig gebruik van gebouwen, maar onvoldoende op bouwkundige aanpassingen in bestaande bouw. In 2014 en 2015 onderzocht de provincie 58 zorginstellingen in 29 Brabantse gemeenten. In 89% van de gecontroleerde zorginstellingen was er sprake van onjuiste brandcompartimentering. Hiervan was bij 68% sprake van ernstige tekortkomingen. Het onderzoek besloeg een representatieve doorsnede van Brabantse gemeenten en zorginstellingen. De provincie concludeert dat veel gemeenten nog geen of onvoldoende toezicht houden op bestaande bouw.

Acties

De provincie Noord-Brabant deed in 2015 hercontroles bij gemeenten die in 2014 bezocht zijn. Daaruit blijkt dat alle gemeenten actie hebben ondernomen om de gesignaleerde tekortkomingen op te lossen. Bovendien heeft driekwart van de opnieuw gecontroleerde gemeenten ook de toezichtstrategie aangepast. Veelal in goed overleg met de Veiligheidsregio. Daardoor is er voortaan ook structureel aandacht voor bouwkundige aspecten tijdens brandveiligheidscontroles bij zorginstellingen. De provincie heeft de tussentijdse bevindingen van haar onderzoek in november 2014 gedeeld met alle Brabantse gemeenten. De provincie stuurde onlangs ook het definitieve onderzoeksrapport naar alle gemeenten.

Toezichthouder

Aanleiding voor het onderzoek van de provincie was een rapport van het ministerie van BZK uit 2013: Vervolgonderzoek naar gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen. De provincies hebben sinds 1 oktober 2012 de wettelijke taak van interbestuurlijk toezichthouder omgevingsrecht. Dat wil zeggen dat een provincie bekijkt of gemeenten en waterschappen hun taken op het terrein van het omgevingsrecht goed uitvoeren. Daar waar dat niet het geval is, kan de provincie zonodig ingrijpen.

Stadspartij stelt vragen (red.)

De Stadspartij heeft technische vragen gesteld over dit onderwerp met de vraag hoe de situatie in Purmerend is.

Downloads:

Eindrapportage brandveiligheid zorginstellingen
Onderzoek naar het gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid bij zorginstellingen in de provincie Noord-Brabant (def)
844KB versie: jan 2016

Vragen en antwoorden brandveiligheidsrapport
Vragen en antwoorden over het rapport toezicht op brandveiligheid bij zorginstellingen.
56KB versie: december 2015

Onderzoek brandveiligheid zorginstellingen: resultaten per gemeente (v2)
Resultaten onderzoek brandveiligheid (correctie): Bij Geertruidenberg was abusievelijk aangegeven dat de categorie ‘benodigde capaciteit bepaald’ niet voldoet.
55KB versie: januari 2016

Veiligheid artikelen