Welzijn en zorg Welzijn
Home Nieuws Welzijn Toch geen intocht Sinterklaas

Toch geen intocht Sinterklaas

Stichting Marktstad laat op haar website weten dat de Sinterklaasintocht alsnog is afgelast.
In het maandelijks interview met RTV Purmerend maakte burgemeester Bijl dit bekend.

In een eerder bericht liet de Stichting weten dat Sinterklaas op 15 november met een rondrit in een cabriobus in Purmerend zijn opwachting zou maken.
De burgemeester verwacht nu dat de intocht veel bezoekers van buiten Purmerend zou trekken. De zorg daarbij over de beheersbaarheid van de nieuwe corona maatregelen bij de intocht is te groot om deze doorgang te laten vinden.

Sinterklaas zal uiteraard wel in Purmerend langskomen. RTV Purmerend laat Sinterklaas zelf in een uitzending uitleggen waarom het dit jaar allemaal anders moet. RTV Purmerend zal het tijdstip van de uitzending later bekend maken.

Welzijn artikelen

Meer bushaltes toegankelijk voor reizigers met beperking

Ongeveer 100 bushaltes in Noord-Holland worden zo aangepast dat reizigers met een beperking er gebruik van kunnen maken. De haltes worden hoger en breder,...

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...