HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningTijdelijke huisvesting Vurige Staart en Drontermeer

Tijdelijke huisvesting Vurige Staart en Drontermeer

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Er is dringend behoefte aan woningen in Purmerend. Dat heeft de gemeenteraad vorig jaar aangegeven en werd recent bevestigd in het woondebat. Voor sommige doelgroepen geldt dit nog extra omdat zij per direct op zoek zijn naar een (tijdelijke) woning, maar sociale huur op korte termijn niet beschikbaar is. Tijdelijke bouw kan hiervoor een oplossing zijn.

Het college heeft, vanwege de grote lokale behoefte, besloten de locatie P&R terrein Vurige Staart en de locatie Drontermeer aan te wijzen als de twee locaties voor tijdelijke huisvesting.

De tijdelijke woningbouw blijft maximaal 10 jaar staan. De vormgeving wordt afhankelijk van de inschrijving bepaald. Omwonenden van de Vurige Staart zullen worden uitgenodigd hierover in een later stadium mee te denken.

Op de locatie Drontermeer stond voorheen een schoolgebouw. Na de sloop van de school kwam het terrein braak te liggen. Tot het moment van nieuwbouw op deze locatie is, in overleg, het terrein ‘netjes’ gemaakt. Tijdens een bewonersavond op 9 november (aanvang 20.00uur, locatie nog onbekend) zal het collegebesluit nader worden toegelicht en worden de meningen en ideeën van omwonenden geïnventariseerd.

Tijdelijke woningen
Deze tijdelijke woningbouw is bedoeld voor de verhuur aan mensen uit Purmerend, die op korte termijn een woning nodig hebben en niet kunnen wachten op het vrijkomen van sociale huurwoningen. De woningen worden op tijdelijke basis verhuurd totdat een nieuw koop- of huurhuis is gevonden. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld Purmerendse jongeren, gescheiden ouders die nog geen woning hebben kunnen krijgen na de scheiding maar wel in de nabijheid van het gezin willen blijven.

De gewenste tijdelijke huisvesting is louter voor lokale bewoners die tijdelijke woonruimte zoeken. Het is nadrukkelijk niet voor opvang van vluchtelingen.

Presentatie aan raadsleden
Op dinsdag 10 november is er een presentatie voor raadsleden over dit onderwerp. Bewoners kunnen bij deze avond in het stadhuis aanwezig zijn, maar er is op dat moment geen gelegenheid tot inspreken. De verwachting is dat de gemeenteraad eind november haar mening over het besluit formuleert.

Ruimtelijke Ordening artikelen