HomeNieuwsVerkeer en VervoerTijdelijke brug voor veilige voetgangersoversteek over N235 bij Ilpendam

Tijdelijke brug voor veilige voetgangersoversteek over N235 bij Ilpendam

Voetgangersbrug
De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam een tijdelijke voetgangersbrug aanleggen over de Jaagweg (N235) in Ilpendam. Door deze tijdelijke brug kunnen voetgangers veilig oversteken tijdens de werkzaamheden aan de N235 die plaatsvinden van juni tot en met september 2017.
Een begin van ingrepen aan de rijweg en busbaan die vele Purmerender s als reizger van en naar Amsterdam niet zal ontgaan.
Veilige oversteek
Door de tijdelijke brug voor voetgangers blijft het mogelijk om tijdens de werkzaamheden het kruispunt van de Zonneweg met de N235 over te steken naar de bushalte aan de overzijde en vice versa. Voor fietsers is er dan een tijdelijke stalling gemaakt.  (In het najaar wordt de definitieve fietsenstalling aangelegd). Deze veilige oversteek bevindt zich ter hoogte van de Zonneweg 6 tot en met 8 in Ilpendam. De brug is circa 5 meter hoog, zodat ook hoge vrachtwagens er onderdoor kunnen rijden. De brug is voorzien van liften.
Informatieavond
Geïnteresseerden kunnen op woensdagavond 5 april 2017 in het Dorpshuis van Ilpendam langs komen voor een informatiebijeenkomst. De provincie Noord-Holland en aannemer Van Gelder lichten daar de plannen over de tijdelijke brug toe en kunnen vragen beantwoorden. Bezoekers kunnen tussen 20.00 uur en 21.00 uur vrij binnen lopen. Er vinden geen presentaties op vaste tijdstippen plaats.
Werkzaamheden N235
De samenwerkende overheden leggen een spitsbusbaan tussen Purmerend en Ilpendam aan en richten het kruispunt van de Aalduikerweg met de Jaagweg in Ilpendam opnieuw in.
Programma Bereikbaarheid Waterland
De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Met het project Bereikbaarheid Waterland willen de samenwerkende overheden de bereikbaarheid in de regio Waterland voor fietsers, automobilisten en reizigers met het openbaar vervoer bevorderen. De verkeersveiligheid moet daarbij verbeteren en de leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan.

Bereikbaarheid Waterland kent circa twintig deelprojecten zoals de reconstructie van het kruispunt Het Schouw, het aanpassen van de busbaan naar Purmerend (mede mogelijk gemaakt met de Beter Benutten –subsidie) en het vervangen van de brug in Broek in Waterland in combinatie met het realiseren van een onderdoorgang voor fietsers. Voor de oplossing van een (onder)doorgang in Broek in Waterland (N247) is de provincie Noord-Holland een co-creatie aangegaan met de Dorpsraad Broek in Waterland.

Meer informatie
Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800 -0200 600 (gratis) of per e-mail: bereikbaarheidwaterland@noord-holland.nl.

Verkeer en Vervoer artikelen