Welzijn en zorg Welzijn
Home Nieuws Welzijn Thuiszitters ondanks Passend Onderwijs

Thuiszitters ondanks Passend Onderwijs

IrmaIW
Het aantal kinderen dat noodgedwongen thuis zit en geen onderwijs volgt is de laatste jaren dramatisch gestegen, het afgelopen schooljaar met 267. Echter het zuivere aantal zullen we nooit weten omdat er nog altijd kinderen onder de radar blijven. Ieder kind dat afhaakt is één teveel.
Kinderen vereenzamen en vervelen zich. Hun ontwikkeling stagneert en er zijn kinderen die hierdoor depressieve klachten ontwikkelen. Er zijn ouders die nu naar de onderwijsinspectie gaan omdat zij vinden dat deze ook niets doet aan dit probleem. Zij willen dat hun kind onderwijs krijgt, immers dat staat in de wet: ieder kind heeft recht op onderwijs. En deze wet geldt wereldwijd.
De naam zegt het al passend onderwijs zou juist moeten zorgen, dat er voor ieder kind de juiste plek op een onderwijsstelling zou moeten zijn. Het tegendeel is helaas het geval. In Nederland zitten duizenden kinderen thuis omdat zij niet op een school ‘passen’ en voor overlast zorgen of ongelukkig zijn op school. Hiervoor kunnen allerlei redenen zijn.
Nieuw beleid gesmoord in bezuinigingen

Kinderen met achterstanden, een leer-of ontwikkelingsachterstand horen in hun vertrouwde omgeving naar school te gaan, net als alle andere kinderen uit hun buurt. Dat was destijds het uitgangspunt. Echter voerde men bijna tegelijkertijd forse bezuinigingen in, en verdwenen ook de onderwijs/klassenassistenten. De klassen werden groter in tegenstelling tot de beloofde kleinere klassen. Kortom, passend onderwijs was al gedoemd te mislukken voor het gestart was.

Nog een negatief punt. Scholen voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZMLK) zien het aantal meldingen fors stijgen. Leerlingen waarvan de achterstanden alleen maar zijn opgelopen en nu naar deze school verwezen worden.
Eerder hebben we dit meegemaakt met: “Weer samen naar school”, waar ongeveer hetzelfde gebeurde.
Hoe anders?
Volgens mij moeten de mensen in het veld met elkaar in gesprek. Zij zijn immers de professionals die dagelijks met kinderen werken. In Den Haag heeft men inmiddels wel bewezen dat met de oplossingen die daar worden bedacht het probleem niet opgelost wordt.

Omdat ik wil weten of het gesignaleerde probleem ook in Purmerend speelt heb ik hierover vragen gesteld aan ons college.

foto Stadspartij

Welzijn artikelen

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...

Raad van State: wetsvoorstel differentiatie van parkeertarieven via uitstoot nutteloos

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de  Gemeentewet wijzigt in verband met de ‘differentiatie van...

A8 richting Amsterdam afgesloten voor groot onderhoud; 12 juli tot 11 augustus 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Boskalis van zondag 12 juli tot dinsdag 11 augustus groot onderhoud uit aan de snelweg A8. Tussen de N246...