HomeNieuwsWelzijnThuiszitters ondanks Passend Onderwijs

Thuiszitters ondanks Passend Onderwijs

IrmaIW
Het aantal kinderen dat noodgedwongen thuis zit en geen onderwijs volgt is de laatste jaren dramatisch gestegen, het afgelopen schooljaar met 267. Echter het zuivere aantal zullen we nooit weten omdat er nog altijd kinderen onder de radar blijven. Ieder kind dat afhaakt is één teveel.
Kinderen vereenzamen en vervelen zich. Hun ontwikkeling stagneert en er zijn kinderen die hierdoor depressieve klachten ontwikkelen. Er zijn ouders die nu naar de onderwijsinspectie gaan omdat zij vinden dat deze ook niets doet aan dit probleem. Zij willen dat hun kind onderwijs krijgt, immers dat staat in de wet: ieder kind heeft recht op onderwijs. En deze wet geldt wereldwijd.
De naam zegt het al passend onderwijs zou juist moeten zorgen, dat er voor ieder kind de juiste plek op een onderwijsstelling zou moeten zijn. Het tegendeel is helaas het geval. In Nederland zitten duizenden kinderen thuis omdat zij niet op een school ‘passen’ en voor overlast zorgen of ongelukkig zijn op school. Hiervoor kunnen allerlei redenen zijn.
Nieuw beleid gesmoord in bezuinigingen

Kinderen met achterstanden, een leer-of ontwikkelingsachterstand horen in hun vertrouwde omgeving naar school te gaan, net als alle andere kinderen uit hun buurt. Dat was destijds het uitgangspunt. Echter voerde men bijna tegelijkertijd forse bezuinigingen in, en verdwenen ook de onderwijs/klassenassistenten. De klassen werden groter in tegenstelling tot de beloofde kleinere klassen. Kortom, passend onderwijs was al gedoemd te mislukken voor het gestart was.

Nog een negatief punt. Scholen voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZMLK) zien het aantal meldingen fors stijgen. Leerlingen waarvan de achterstanden alleen maar zijn opgelopen en nu naar deze school verwezen worden.
Eerder hebben we dit meegemaakt met: “Weer samen naar school”, waar ongeveer hetzelfde gebeurde.
Hoe anders?
Volgens mij moeten de mensen in het veld met elkaar in gesprek. Zij zijn immers de professionals die dagelijks met kinderen werken. In Den Haag heeft men inmiddels wel bewezen dat met de oplossingen die daar worden bedacht het probleem niet opgelost wordt.

Omdat ik wil weten of het gesignaleerde probleem ook in Purmerend speelt heb ik hierover vragen gesteld aan ons college.

foto Stadspartij

Welzijn artikelen