Terugblik 2009

roaldcolumn2009 was een zeer bewogen jaar. Er gebeurde van alles. Het college van de coalitiepartijen PvdA,VVD, CDA en AOV, joeg de hardwerkende Purmerenders weer aardig over de kling. Gevolg was een massale opkomst tijdens diverse vergaderingen van de commissie SOB (stadsontwikkeling en beheer). Ik voorspel u dat binnenkort door de Purmerendse regenten alles in het werk zal worden gesteld om het mogen inspreken van de burgers aan banden te leggen.
Aan de hand van mijn agenda blik ik met u terug op gebeurtenissen van het afgelopen jaar die niet breed in de publiciteit kwamen. Uiteraard van uit mijn persoonlijke beleving en zeker niet een opsomming van belangrijk naar minder belangrijk
.

 
Januari 2009

 • Wijkkerngroep Weidevenne stuurt een boze brief naar wethouder Krieger omdat de wethouder er meer dan 2 jaar over doet om te reageren over de parkeerproblematiek (het al dan niet parkeren op eigen erf) in de wijk Weidevenne.
 • Koemarkt ondernemers zijn boos om de zandbak door de herinrichting van de Koemarkt. De ondernemers willen een tegemoetkoming als gevolg van een vermeende inkomstendaling.

Februari 2009

 • Parkeerproblematiek Weidevenne, nog steeds niet opgelost.
 • Brief van wethouder Krieger over de omleiding van het verkeer door de Kermis. Deze omleiding heeft uiteindelijk tot vergroting van de verkeerschaos geleid.

Maart 2009

 • Geen bijzondere gebeurtenissen.

April 2009

 • Ondernemers Koemarkt nog steeds boos op wethouder Krieger.
 • Wederom een informatiebijeenkomst over de eventuele locatie voor een nieuw woonwagenkamp. Het gesol met de woonwagenbewoners duurt voort tot op de dag van vandaag.
 • Geluidsoverlast bij de Sierra Madrestraat door het winkelcentrum Weidevenne. De bewoners zijn vanaf eind 2007 bezig om de geluidsoverlast verminderd te krijgen.

Mei 2009

 • De Stadspartij dient een amendement (voorstel om een plan van het college te wijzigen) in om bij de herinrichting van de Overlanderstraat flexibele drempels te plaatsen in plaats van de fietssuggestiestroken. De buurtbewoners van de Overlanderstraat willen dat er eindelijk wat wordt gedaan aan de racebaan. Het amendement van de Stadspartij haalt geen meerderheid (o.a. PvdA tegen). De herinrichting van de Overlanderstraat zal de ondernemers bijna de kop kosten 

Juni 2009

 • Geen bijzondere gebeurtenissen of het moet de rare situatie rond de voorbereiding van de begroting voor de komende jaren zijn. Die behandeling wordt afgebroken vanwege het feitelijke faillissement van de Stadsverwarming en de eis van de provincie om het financiële gat te gaan dichten.

Juli 2009

 • Het voornemen van de gemeente Waterland om 6 windturbines toe te staan in de Purmer leidt tot grote onrust onder de omringende bewoners.

Augustus 2009

 • Reces

September 2009

 • De eventuele invoering van blauwe zones bij het winkelcentrum Makado (Wheermolen) is onderzocht en wordt vooralsnog niet ingevoerd. De Stadspartij spreekt zich uit tegen het invoeren van betaald parkeren bij welk wijkwinkelcentrum in Purmerend dan ook.
 • Ten behoeve van de verkeersveiligheid van de overstekende scholieren van de PSG wordt voorgesteld om drempels te plaatsen. De Stadspartij pleit wederom (ook al gedaan bij de Overlanderstraat) om hier flexibele drempels te plaatsen. Weer toont wethouder Krieger zich doof voor goede argumenten. Er wordt toch gekozen voor zogenaamde pannenkoeken; zo heten die drempels in de volksmond. Intussen zijn de drempels geplaatst. Doe zelf de proef. Deze drempels remmen geen enkele voertuig af. De kreet ‘pannenkoek’ slaat kennelijk niet alleen op de drempels en een voetbaltrainer.

Oktober 2009

 • Ondanks dat er goedkope alternatieven voorhanden zijn kiest de coalitie (PvdA, VVD, CDA en AOV) toch voor de meest dure variant voor de Melkwegbrug. En de VVD maar beweren dat zij goed op de portemonnee kunnen passen. Sinds 2006 (aantreden van dit college) zijn de lokale lasten voor de burgers met miljoenen gestegen. VVD waar was u?

November 2009

 • De stadspartij heeft vragen gesteld naar het bouwlawaai veroorzaakt door heien en het trillen van palen behorende bij de bouwactiviteiten in de Wheermolen-west. Als na 3 maart de Stadspartij het voor het zeggen krijgt komt er een bouwlawaaimaatregel om de overmatige geluidsoverlast te beteugelen.

December 2009

 • IJsbaan op de koemarkt; In 2008 heeft de Stadspartij een voorstel ingediend (gesteund door Groenlinks) om in december 2008 een tijdelijke ijsbaan te realiseren. Wethouder Krieger wees dat af. Een jaar later wordt de ijsbaan alsnog gerealiseerd. Zo werkt de Purmerendse politiek.

 

Tot zover zomaar een willekeurige terugblik op zaken die niet prominent het nieuws haalden.

Stem op 3 maart a.s. op een partij die u vertrouwt! Stem Stadspartij!

Algemeen Bestuur artikelen