HomeNieuwsEconomieTerugbetalen onrechtmatig geheven acceptgirokosten minimaal een morele plicht

Terugbetalen onrechtmatig geheven acceptgirokosten minimaal een morele plicht

geld5.jpg 

De Stadspartij heeft in de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend over de acceptgirokwestie van de Stadsverwarming.
Concreet vraagt de Stadspartij om een uitspraak van de raad dat de onrechtmatig geheven opslag  op het gebruik van een acceptgirokaart terug wordt betaald.
Het college van burgemeester en wethouders liet eerder weten niet van plan te zijn druk op de warmteleverancier uit te oefenen om de te veel betaalde kosten terug te geven. Het is volgens de Stadspartij aan de raad dat standpunt te doen te veranderen.

In 2005 was het juist de gemeenteraad die de heffing vaststelde. De Stadspartij was hier van aanvang aan op tegen. De argumenten die de Stadspartij daarbij gebruikte komen overeen met de motivering van de rechter die de rechtmatigheid van de heffing laatst naar de prullenbak verwees. ‘Onterecht’, oordeelde de rechter in zijn einduitspraak. Alleen de persoon die de zaak aanspande, hoeft de extra kosten die de acceptgiro’s met zich meebrachten, niet alsnog te betalen. Andere gedupeerden kunnen echter geen rechten aan de uitspraak ontlenen.
De vijfduizend Purmerenders die jaren te veel hebben betaald aan Stadsverwarming, omdat ze per acceptgiro hun rekening vereffenden, krijgen hun geld dus niet automatisch terug.

Wat de zaak gecompliceerd maakt is dat de Stadsverwarming inmiddels een BV is geworden waarin de gemeente Purmerend enig aandeelhouder is. Strikt juridisch kan een aandeelhouder zich niet direct met deze kwestie bemoeien. Maar het zal duidelijk zijn dat als enig aandeelhouder en als veroorzaker van de onrechtmatige heffing de gemeente op zijn minst de morele plicht heeft om er alles aan te doen dat dit onrecht wordt rechtgezet.
Verantwoordelijk wethouder Hans Engels nam namens het college tot nu toe de houding aan dat het geen zaak van de gemeente is.
Heel teleurstellend vindt de Stadspartij, die het gemeentebestuur een hoog Pontius Pilatus gehalte toedenkt. Als enig aandeelhouder kan de gemeente juist wel beslissend optreden om de burgers het teveel betaalde geld terug te geven.

Motie aangehouden
De motie van de Stadspartij werd aangehouden omdat een meerderheid van de raad van het college zowel de omvang van de totale kosten ter vergoeding wilde weten, als het definitieve standpunt van het college.
In januari 2010 komt de kwestie terug op de raadsagenda

Volgens de Stadspartij hebben de ongeveer 5000 Purmerenders die extra kosten voor betaling per acceptgiro hebben gemaakt, recht op terugbetaling daarvan. Het gaat om 95 euro per huishouden. Het gaat dus totaal om ca € 475.000,– De vraag over de omvang van de kosten is dus snel beantwoord. Nu nog de vraag of en meerderheid van de raad, in navolging van de Stadspartij, het uit de portemonnee van de burger ‘ontvreemde’ geld wil terug geven.

Economie artikelen