HomeNieuwsMilieuTekort aan gratis strooizout

Tekort aan gratis strooizout

strooizout
Laat de winter maar komen. Dat liet wethouder Roald Helm vorige week weten bij  de presentatie van het gladheidbestrijdingplan. Zaterdag 27 november bleek het gratis uitdelen van strooizout een dermate succes dat de meeste uitdeelpunten al ver voor de sluitingstijd van 14.00 uur ‘nee’ moesten verkopen. Helemaal klaar voor de winter blijkt de gemeente dus niet te zijn.

Voor alle inwoners van Purmerend was het tussen 10 en 14 uur mogelijk om een zak strooizout op te halen in de eigen wijk. Het bleek dat door het winterse weer aangemoedigd veel Purmerenders vroeg op pad waren om het gratis zakje strooizout op te halen. Eén voor een raakten de distributiepunten uren voor sluitingstijd leeg.

Stadspartij raadslid Bert Meulenberg wil van de wethouder weten of een dergelijk succes niet te voorzien was geweest. Hij heeft de wethouder daarover de volgende technische vragen gesteld.

  • Hoe heeft het kunnen plaatsvinden dat er bij de diverse afhaalpunten al ver voor het verstrijken van de eindtijd tot afhalen geen zout meer beschikbaar was?
  • Is er in vergelijking tot voorgaande jaren een extreem sterke toename tot afhalen door bewoners van Purmerend opgetreden?
  • Is er voor de bewoners van Purmerend die geen zout hebben gekregen nog een mogelijkheid om aan stooizout te komen?
  • Wat gaat het college er aan doen om dit in de toekomst te voorkomen?

Gebruikelijk is het dat een wethouder op zo kort mogelijk termijn reageert op technische vragen.

Update: Er blijken zich onverkwikkelijke tafrelen te hebben afgespeeld op de uitdeelpunten. Gemeentepersoneel is daarbij bedreigd en voor rotte vis uitgemaakt. Lees in Dagblad Waterland hierover het bericht.

Milieu artikelen