HomeNieuwsVeiligheidTe late opkomsttijden brandweer nu behandelen door de raad

Te late opkomsttijden brandweer nu behandelen door de raad

brandweer.jpg 

Dagblad Waterland berichtte op 9 januari 2007 dat de Purmerendse brandweer in 42 procent van de gevallen later ter plaatse is bij een calamiteit dan de normen voorschrijven. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Het gaat per jaar om zo’n twintig incidenten, waarbij de opkomsttijd van de brandweer met meer dan een minuut wordt overschreden. In 15 procent van de gevallen is dat meer dan twee minuten.

Dat is nog maar de theoretische opkomsttijd. In de praktijk kan de vertraging, afhankelijk van de verwerking van een brandmelding, het uitrukken van de brandweerlieden en problemen tijdens het aanrijden, nog groter zijn. In grote delen van de wijk Weidevenne kan de overschrijding van de aanrijtijd oplopen tot vier minuten, blijkt uit het rapport. Datzelfde geldt voor een enkele locatie in de wijk Overwhere. In De Purmer-Noord en -Zuid kan vaak eveneens niet worden voldaan aan de normen.

Eerder werd medegedeeld dat het forum Algemene Zaken in de maand januari bij gebrek aan voldoende onderwerpen niet zou doorgaan. De Stadspartij vind dat een forum altijd moet doorgaan, er is altijd wel wat mede te delen,een besluitenlijst af te handelen en de rondvraag, dit terzijde. Maar nu plotseling het rapport Onderzoek Operationele Prestaties Brandweer ‘opkomsttijden’ via de media bekend is geworden, is er zeker een reden om het forum alsnog door te laten gaan. Het biedt namelijk de gelegenheid om vragen te stellen over het onderwerp, dit mede bezien in het licht van het plan van aanpak dat in een voorgaand jaar m.b.t. tot dit punt is vastgesteld.

In de openbaarheid kan dan informatie worden gegeven en van mening worden gewisseld over de ernst van de geconstateerde situatie en wat er (al) aan wordt gedaan. Bovendien of dit genoeg is. De Stadspartij vindt het ook vreemd dat het rapport niet tijdig aan de raad is aangeboden. De Stadspartij stelt daarom aan de ander partijen voor het forum Algemene Zaken wel door te laten gaan en is benieuwd wat de andere fracties van dit voorstel vinden.

ZIE OOK:

Veiligheid artikelen