HomeNieuwsVerkeer en VervoerTarieven streekvervoer stijgen explosief

Tarieven streekvervoer stijgen explosief

R-netbus-2011

Zoals het er nu naar uitziet kunnen reizigers, die gebruik maken van het streek vervoer nog tot 1 januari 2012 genieten van het huidige ‘lage’ tarief. Vanaf 1 januari 2012 worden de tarieven waarschijnlijk drastisch verhoogd.

Door het Rijk aan de gemeente Amsterdam opgelegde bezuinigingen hebben grote gevolgen voor het streekvervoer. De Stadsregio Amsterdam heeft voorgesteld om het kilometertarief te verhogen van 10,5 cent naar 12,5 of 13,5 cent per kilometer, met een voorkeur voor de 13,5 cent per kilometer.  Dit betekent dat het tarief per kilometer bijna 30% wordt verhoogd.  Maand- en jaarabonnementen gaan met ingang van 1 januari 2013 waarschijnlijk met hetzelfde percentage omhoog.

Instaptarief en kilometertarief

Sinds de invoering van de OV-chipkaart betalen reizigers niet meer per zone, maar is het tarief opgebouwd uit een instaptarief en een toeslag per kilometer afgelegde reisafstand. Het instaptarief is landelijk vastgesteld op 0,79 euro en in het gebied van de Stadsregio (waar ook Purmerend onder valt) wordt collectief een kilometertarief gehanteerd van 10,5 cent. 

Kilometertarief verhogen

De Stadsregio Amsterdam wil per 1 januari 2012 dit kilometertarief verhogen naar 13,5 cent. Maar daar is de reiziger er nog niet mee. Er komt ook nog een jaarlijkse indexatieverhoging overheen van 5%. Dit betekent nog een extra verhoging van 0,6 cent per kilometer. Daarnaast zal ook het lijnennet voor 10% worden geschrapt en komt er seizoensgebonden (bijv. in de zomermaanden) minder aanbod van vervoer. Hoe dit er uit gaat zien moet ook nog nader worden ingevuld.

BertMeulenberg2011-08Noord/Zuidlijn

De Stadspartij is niet blij met deze exorbitante tariefsverhoging. “Wij kunnen ons niet aan de indruk ontrekken dat de gigantische kostenoverschrijdingen van de Noord/Zuidlijn hier mede een rol in spelen,” zegt raadslid Bert Meulenberg (foto) van de Stadspartij. “De gemeente Amsterdam zou in eerste instantie 300 miljoen euro bijdragen aan de bouw van deze lijn, inmiddels is deze bijdrage al opgelopen tot boven de 1 miljard euro. Er zijn grote bedragen verschoven tussen de programma’s openbaar vervoer en het programma Infrastructuur. Je praat dan totaal over 64 miljoen euro. 53 miljoen euro komt ten goede aan het Amsterdamse Metro Systeem.”

Bijdragen aan tekorten GVB

“De reizigers die gebruik maken van het streekvervoer gaan nu bijdragen aan het tekort dat is opgetreden bij het GVB in Amsterdam. De Stadspartij heeft er grote moeite mee dat de door Amsterdam gerealiseerde inbestedingswinst van 28 miljoen euro wordt ingezet ten behoeve van de Amsterdamse metro. Ook de uitspraak dat opbrengsten van de tariefsverhoging grotendeels word ingezet binnen de concessie Amsterdam doet bij ons geen goed.”

Snijdt geen hout

Ook de uitspraak dat Purmerenders die naar Amsterdam reizen hun weg ook vervolgen met vervoersmiddelen binnen de stad, vindt de Stadspartij geen hout snijden. “Als dat voor de bus en de tram geldt, kunnen wij er mee leven. Purmerenders hebben geen stem gehad in de bouw van de Noord/Zuidlijn. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat als je reizigers voor de keuze stelt tussen de tariefsverhoging en het afbouwen van de Noord/Zuidlijn, het antwoord voorspelbaar is. Maar ik denk dat dat ook voor de meeste inwoners van Amsterdam geldt.”

Belangen van Purmerendse inwoners

De Stadspartij hoopt dat de Regioraad tot inkeer komt en de verhoging naar een aanvaardbaar niveau afvlakt. “De Stadspartij is een lokale partij in Purmerend en wij blijven ons sterk inzetten voor de belangen van onze Purmerendse inwoners. In onze ogen worden de inwoners van Purmerend met dit beleid ernstig geschaad,” aldus Meulenberg.

13 december a.s.

Hoe hoog de tariefsstijgingen gaan uitvallen zal in de vergadering van de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam op 13 december a.s. worden bepaald. In Purmerend zal de commissie SOB het er donderdag 8 december over hebben.

 

ZIE OOK:

Verkeer en Vervoer artikelen