HomeNieuwsEconomieSVP ziet af van bouw tweede BioWarmteCentraleSVP

SVP ziet af van bouw tweede BioWarmteCentraleSVP

Gestegen investeringskosten leiden tot afstel

Foto Stadspartij-BPP


Door stijgingen in de verwachte investeringskosten van de installatie
ziet SVP af van de realisatie van een tweede BioWarmteCentrale. Bij herijking van de businesscase blijkt dat het onverstandig is de bouw door te zetten.

SVP gaat onverminderd door met de verdere verduurzaming van de warmtebronnen en kijkt daarbij nu vooral naar andere bronnen zoals
aardwarmte (geothermie) en warmte uit afval- en/of oppervlaktewater.
In 2020 is, op basis van cijfers van dat moment, besloten tot de bouw van een tweede BioWarmteCentrale als duurzame bron voor de warmtelevering in Purmerend. De bouw zou naar verwachting starten in 2023.

Door corona, de daaropvolgende energiecrisis en inflatie zijn de geraamde investeringskosten fors gestegen en blijkt de businesscase niet meer houdbaar.

Bronnenstrategie naar een fossielvrije toekomst
SVP heeft besloten in te zetten op het verder optimaliseren van de bestaande BioWarmteCentrale en het verbeteren van het warmtenet om een stabiele en betrouwbare warmtelevering voor de komende jaren
te blijven verzorgen. Ook gaat SVP het onderzoek voortzetten naar de inpassing van andere duurzame bronnen zoals aardwarmte (geothermie) en warmte uit afval- en oppervlaktewater met als uiteindelijke doelstelling een volledig CO 2 vrije warmtelevering aan de gemeente Purmerend. Daarmee worden de bronnen van warmte meer divers en de afhankelijkheid van één soort bron minder groot. Op deze manier
wordt er gestaag verder gewerkt aan de missie van SVP “Samen Werken aan Klimaat”.

Impact op klanten
Het besluit om niet door te gaan met de bouw van een tweede BioWarmteCentrale heeft geen consequenties voor de klanten. Met de optimalisatie van de bestaande centrale en het warmtenet, en met de mogelijkheid om andere duurzame bronnen toe te voegen is de leveringszekerheid goed geborgd en kunnen de komende jaren nieuwe gebouwen en bestaande woningen in gasvrij-wijken worden aangesloten.

 

Economie artikelen