HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStrategische Gebiedvisie De Purmer in april naar gemeenteraad

Strategische Gebiedvisie De Purmer in april naar gemeenteraad

Gebiedsvisie Purmer
Afbeelding Raadstukken


Gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend hebben samen een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld. Deze visie lag in de zomer van 2023, gedurende een periode van 10 weken, ter inzage. Hierop zijn 95 zienswijzen binnengekomen. Naar aanleiding daarvan is er een Nota van Beantwoording zienswijzen opgesteld en zijn er een aantal wijzigingen in de visie doorgevoerd. De colleges van de 3 gemeenten hebben met de gewijzigde visie ingestemd. Nu is het de beurt aan de gemeenteraden. Zij gaan de geactualiseerde visie in de raadsvergaderingen van april behandelen.

Met een lange geschiedenis van uiteenlopende ambities, wensen en kernwaardes is in juli 2019 samen gestart met het inventariseren van wat de huidige visie op De Purmer is. Er zijn gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en betrokkenen over de kansen die er liggen, de kwaliteiten van De Purmer en over ieders wensen. Er is verkend welke kansen er liggen voor de toekomst. Voor landbouw voor de regio, lokale recreatie, natuurontwikkeling, woningbouw en bedrijven. De strategische gebiedsvisie geeft richting en schept duidelijkheid voor alle belanghebbenden in en rond dit bijzondere gebied voor de lange termijn (2035).

Beantwoording zienswijze

Op de projectwebsite

van BRO staat de Nota van Beantwoording zienswijzen en de geactualiseerde strategische gebiedsvisie De Purmer. In deze Nota staat de beantwoording van de ingediende zienswijzen. Ook kunt u teruglezen of de visie hierdoor is aangepast. Als u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u op korte termijn ook een brief.

In maart en april bespreken de gemeenteraden van de 3 gemeenten de visie zodat besluitvorming over de visie kan plaatsvinden. Op 11 april wordt de visie besproken in de commissie Ruimte van de gemeenteraad van Purmerend. Tijdens deze avond is er de mogelijkheid om in te spreken. Op de website

van de gemeenteraad leest u hoe dat werkt. Na de bespreking in de commissie wordt de visie op 25 april aan de gemeenteraad voorgelegd.

Visie De Purmer

Ruimtelijke Ordening artikelen