HomeNieuwsVerkeer en VervoerStijging tarieven streekvervoer aangepast

Stijging tarieven streekvervoer aangepast

OV-Chipkaart-cartoon

De tariefsverhoging voor het streekvervoer per 1 januari 2012 is minder hoog dan eerst werd gevreesd. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam stelde een tariefsverhoging voor van 3 cent (van 10,5 naar 13,5 cent) per afgelegde kilometer voor.

Als reden voor deze verhoging wees de Stadsregio met een beschuldigende vinger naar het Rijk. De in het regeerakkoord vastgelegde bezuinigingen zouden de oorzaak zijn van deze verhoging, aldus het bestuur van de Stadsregio.

Andere mening

De Stadspartij heeft hier een heel andere mening over. “Door het niet openbaar aanbesteden van het openbaar vervoer in Amsterdam is er door het ministerie een hoge korting opgelegd aan Amsterdam voor het budget openbaar vervoer,” zegt raadslid Bert Meulenberg van de Stadspartij.

BertMeulenberg2011-08Bouwkosten Noord/Zuidlijn

De Stadspartij is ervan overtuigd dat de overschrijdingen van de bouwkosten voor de Noord/Zuidlijn in Amsterdam ook een oorzaak van de grote tekorten zijn. “De Noord/Zuidlijn is al ruim twee maal duurder dan geraamd,” zegt Meulenberg. In 1996 werd besloten om de metrolijn te bouwen. De bouwkosten werden bij het eerste besluit in de gemeenteraad van Amsterdam op 1,47 miljard euro geschat. De staat zou daarvan 1,3 miljard voor zijn rekening  nemen. Al snel bleek dat dit niet voldoende was en dat de kosten op 2,4 miljard zouden komen. Van die 2,4 miljard zou het Rijk 2,1 miljard en Amsterdam 0,3 miljard voor haar rekening nemen. Nu zitten de kosten al ver boven de 3,1 miljard, zonder dat het Rijk extra bijdraagt. Dus draagt Amsterdam nu al meer dan 1 miljard bij.

Verzet

De Stadspartij verzette zich tijdens de raadscommissie SOB tegen de tariefsverhoging en vroeg aan de vertegenwoordiging in de Stadsregio om dat ook te doen. De vertegenwoordigende raadsleden in de Stadsregio Jan Peter Dompeling, Jeroen Adolfs en Edwin Voorbij waren bij de behandeling aanwezig. Ook burgemeester Don Bijl woonde als lid van het dagelijks bestuur van de Stadsregio de vergadering bij.

Vertegenwoordiging

Het ging bij de commissiebehandeling niet alleen om de verhoging van de tarieven, maar ook over hoe Purmerend door de afvaardiging in de raad wordt vertegenwoordigd in de Stadsregio. Over dit laatste kwam geen duidelijkheid. Het vertregenwoordigen van de gemeente Purmerend als één fractie met stemdiscipline werd niet door alle vertegenwoordigers gesteund.

Verhoging per 1 april 2012

Inmiddels is er een voorstel van het dagelijks bestuur dat het tarief per kilometer met ingang van 1 april 2012 wordt verhoogd van 10,5 cent naar 12,6 cent. Dat de verhoging pas op 1 april 2012 ingaat is te danken aan de nieuwe busvervoerder in de regio Waterland, EBS. De reizigers kunnen tot 1 april 2012 profiteren van een introductietarief. Wel moet per 1 januari 2012 de landelijke stijging worden betaald. Dit betekent dat het kilometertarief op 11 cent komt (0,4% en 4 cent vaste voet). Het bustarief is vastgesteld uit een vaste voet (nu 0,79 wordt 0,83 cent) en een bedrag per afgelegde kilometer. Abonnementhouders betalen in 2012 alleen de landelijke verhoging van 4,9%.

Onderscheid

Door de invoering van deze tariefdifferentiatie wordt er een onderscheid gemaakt tussen het streekvervoer en het stadsvervoer. Reizigers die gebruik maken van het streekvervoer, maken meer kilometers dan de reizigers die gebruik maken van het stadsvervoer.

Zaak in beweging

De Stadspartij heeft met het aankaarten van de tariefsverhoging de zaak in beweging gezet. De pers heeft het vervolgens overgenomen en er is in diverse gemeenten in de Stadsregio over gediscussieerd. De Stadspartij is gematigd tevreden met de nu opgelegde tariefverhoging. “Hij is nog steeds fors, maar de Stadspartij zal de ontwikkeling van de tarieven in het streekvervoer zeer scherp blijven volgen,” aldus Meulenberg.

ZIE OOK:

Verkeer en Vervoer artikelen