HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStemmen over woningbouw op PostNL locatie

Stemmen over woningbouw op PostNL locatie


Bij gemeente Purmerend bestaat al jarenlang de wens een nieuwe invulling te geven aan het terrein van het voormalige postkantoor (PostNL locatie) op de hoek van de Gedempte Where en Hoornselaan. Wethouder Hans Krieger en André Snippe van Snippe Projecten BV tekenden woensdag 5 juli een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de PostNL locatie.

Hiermee is een nieuwe invulling van deze plek een stap dichterbij gekomen.

Onderzoek openbare parkeergarage
Samen met de gemeente onderzoekt Snippe Projecten B.V. in de komende maanden of naast woningbouw ook een openbare ondergrondse parkeergarage kan worden gerealiseerd op de PostNL locatie. De komende tijd worden omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de PostNL locatie.

Verschillende ontwerpen
De kavel van PostNL ligt dicht bij het historische centrum van de stad. Voor veel Purmerenders is het een aansprekende plek om te wonen. Tijdens een informatiebijeenkomst dit voorjaar – toen er nog geen ontwerp was – schreven zich al meer dan 200 geïnteresseerden in. Voor Snippe Projecten is dit reden om extra veel aandacht te besteden aan de kwaliteit van de nieuwbouw die hier komt. Daarom zijn meerdere Nederlandse architectenbureaus gevraagd om een schetsontwerp te maken. Naast deskundigen van de gemeente, Snippe en Welstand krijgen ook Purmerenders de gelegenheid om zich uit te spreken over de verschillende ontwerpen.

Schetsontwerpen
Snippe heeft meerdere Nederlandse architectenbureaus gevraagd een schetsontwerp te maken voor de PostNL locatie. Op maandag 4 september organiseren zij ’s avonds een inspiratiebijeenkomst. De architecten presenteren dan hun ontwerp en lichten dit toe. Na afloop van de presentaties kunnen de aanwezigen presentatiepanelen bekijken van de vier ontwerpen en daarover in gesprek gaan met de betrokken architecten.  

Website met stemmogelijkheid
Vanaf de inspiratiebijeenkomst bevat de website van Snippe  ook een stembutton. Purmerenders kunnen aangeven welk ontwerp zij het meest aansprekend vinden door een rangorde van de vier ontwerpen te kiezen. Tot en met 11 september is deze stemmogelijkheid aanwezig. Elke bezoeker heeft slechts één keer demogelijkheid om te stemmen, omdat via het invullen van een emailadres de stemming bevestigd moetworden. Er wordt ook gebruik gemaakt van een ip-checker.
Snippe brengt apart in kaart welke voorkeur direct omwonenden van de locatie hebben, zij ontvangen daarvoor apart informatie en een code, zodat ook hun voorkeuren bekend zijn.
De resultaten van de publiekspeiling, inclusief die van omwonenden, worden vervolgens betrokken bij de definitieve keuze die Snippe Projecten in overleg met gemeente en welstand maakt. Het spreekt vanzelf dat de mening van het publiek daar een belangrijke rol bij speelt.
Verwacht wordt dat de keuze in de week van 11 september bekend wordt gemaakt.

Ruimtelijke Ordening artikelen