HomeNieuwsWelzijnStelling Purmerends Nieuwsblad: Er moet genoeg budget beschikbaar blijven voor een jaarlijks...

Stelling Purmerends Nieuwsblad: Er moet genoeg budget beschikbaar blijven voor een jaarlijks Reuring Festival

RoaldReuring2011-2
Raadslid Bert Meulenberg van de Stadspartij reageert erop.

In een tijd met zo’n enorme bezuiniging moet iedereen zijn steentje bijdragen. Wij vinden ook dat Reuring eens per jaar moet blijven bestaan. Maar dat kan ook door er een jaarlijkse subsidie van 100 duizend euro aan te verbinden. Met de recente bezuinigingen op het maatschappelijk beleid van 1,2 miljoen is gebleken dat er een grote vorm van creativiteit ontstaat. Reuring zal er voor kunnen kiezen om de acts wat meer in de omgeving te zoeken dat voorkomt hoge reis- en verblijfskosten.
De Stadspartij vind dat Reuring met een subsidie van een ton per jaar best nog veel mogelijkheden heeft om een mooi festival te organiseren.

Voortgang Reuring belangrijk
Bezuinigen is nooit leuk en de daaraan verbonden boodschap zal bij een deel van de bevolking altijd verkeerd vallen. Het is heel lastig om de juiste keuzes te maken.
Reuring is een festival dat bij heel veel Purmerenders als zeer belangrijk wordt ervaren. Dit blijkt uit de grote hoeveelheid vrijwilligers die dit festival mogelijk maken.
Toch staat de Stadspartij achter deze bezuiniging op het budget van Reuring. De keuze van de Stadspartij is om de inwoners de inwoners van Purmerend bij deze nieuwe bezuinigingsronde zo weinig mogelijk in hun portemonnee te treffen. Het verhogen van lasten, waaronder de OZB, zal dan ook bij de fractie van de Stadspartij niet op steun hoeven te rekenen.

Grootste bezuiniging op ambtelijk apparaat
Na een bezuiniging van 9 miljoen euro bij het begin van deze raadsperiode staan we nu voor de tweede grote bezuinigingsronde. Nu betreft het een structurele bezuiniging van 6 miljoen euro. 
Deze is geheel toe te schrijven aan door het rijk opgelegde kortingen met betrekking tot de uitkering vanuit het gemeentefonds van 5,1 miljoen en enkele andere kortingen.
Het voorstel dat er nu ligt is om door het ambtelijke apparaat het grootste deel van het te bezuinigen bedrag te laten invullen. Het in stand houden van voorzieningen voor de inwoners van Purmerend vindt de Stadspartij van groter belang. Met name het minimabeleid, kunst- en cultuurbeleving en het sportbeleid zijn hiervan voorbeelden.

Valselijke beschuldiging
Er is inmiddels een partij die de collegepartijen, waaronder de Stadspartij, er valselijk van beschuldigd dat ze de bijdrage voor het Reuring festival liever geheel hadden gekort. Niets is echter minder waar. De Stadspartij blijft bij zijn standpunt dat Reuring een jaarlijks terugkerend festival moet blijven. Maar zoals al eerder opgemerkt ontstaat in tijd van teruggang, zoals in dit geval op financieel gebied, heel veel creativiteit. Het is ook niet zo dat er helemaal niets meer wordt uitgegeven aan Reuring.
Een ton per jaar is best nog heel veel geld voor een festival van 4 dagen. Daarbij heeft de Stadspartij meegewogen dat bezuinigingen op kunst, cultuur en sport mensen treft die een groot deel van het jaar daaraan plezier beleven.
Wij hopen dat het bestuur van Reuring niet de handdoek in de ring gooit maar de handschoen oppakt en voor de inwoners van Purmerend een feestelijk festival neerzet.

Welzijn artikelen