HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStelling Purmerends Nieuwsblad: De invoering van de huurheffing is funest voor Purmerendse...

Stelling Purmerends Nieuwsblad: De invoering van de huurheffing is funest voor Purmerendse huurders, bouwbedrijven en woningcorporaties

scheefwonen
In het Purmerends Nieuwsblad wordt de politieke partijen elke week een stelling voorgelegd. Een veelheid van antwoorden is het gevolg. Om de stelling van de Stadspartij niet verloren te laten gaan zetten we hem ook op onze website.

De stelling nu luidt: De invoering van de huurheffing is funest voor Purmerendse huurders, bouwbedrijven en woningcorporaties

Raadslid Bert Meulenberg reageert er als volgt op:

‘De Stadspartij vind het invoeren van deze heffing een slecht en ondoordacht plan. Het scheefwonen los je hiermee in onze ogen niet op.
Het resultaat van deze heffing is dat de welhaast laatste investeerder in woningbouw nu ook gaat afhaken. Corporaties zullen geen kapitaal meer overhouden om te investeren in nieuwe woningen.

Daarnaast tref je een heel grote groep huurders die in sociale huurwoningen wonen en een inkomen hebben van net boven de 43 duizend euro. Kortom een slechte zaak voor een grote groep huurders, woningcorporaties en vooral bouwbedrijven.’

Toelichting

De gezamenlijke Nederlandse woningcorporaties moeten jaarlijks 1,75 miljard afstaan aan het Rijk. Corporaties zitten door deze maatregel met hun handen in het haar. Zij kunnen niet meer investeren in het bouwen van de broodnodige nieuwe woningen.
Ook voor renovatie en onderhoud zullen veel corporaties geen geld meer beschikbaar hebben.  Daarnaast tref je het overgrote deel van de huurders die in sociale huurwoningen wonen. Hun huren worden afhankelijk van het inkomen aanzienlijk verhoogd. Huurders met een inkomen boven de 43 duizend euro krijgen te maken met een maximale huurverhoging van 6½%. Dit zal jaar op jaar worden toegepast tot de maximale huurprijs op basis van het puntenstelsel is bereikt. Het exacte percentage is afhankelijk van het inflatiecijfer.

Naast deze verliezers is er nog een grote verliezer: de bouwondernemers. Deze maatregelen kunnen wel eens funest zijn voor de al kwakkelende bouwwereld. Juist de corporaties hadden nog, al werd ook dit de laatste jaren steeds minder, kapitaal om te investeren.
Nu er 1,75 miljard aan potentieel investeerbaar kapitaal wordt ontnomen aan de corporaties zullen er ongetwijfeld nog meer ontslagen gaan vallen in deze al slecht florerende bedrijfstak.  Kortom een slechte zaak voor een grote groep huurders, woningcorporaties en vooral bouwbedrijven.

Ruimtelijke Ordening artikelen