HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningSTELLING: Er moeten variabele parkeertarieven worden ingesteld, afhankelijk van dag, tijd en...

STELLING: Er moeten variabele parkeertarieven worden ingesteld, afhankelijk van dag, tijd en plaats.

parkerenstapelen
In het Purmerends Nieuwsblad wordt de politieke partijen elke week een stelling voorgelegd. Een veelheid van antwoorden is het gevolg. Om de stelling van de Stadspartij niet verloren te laten gaan zetten we hem ook op onze website. In mei 2012 luidde de stelling:
Er moeten variabele parkeertarieven worden ingesteld, afhankelijk van dag, tijd en plaats.

Raadslid Guus Jansen reageerde er als volgt op:

‘De Stadspartij vindt, dat de parkeertarieven op het maaiveld alléén in het centrum van de stad duurder mogen zijn dan de verderop gelegen parkeerplaatsen. De tarieven in de parkeergarages moeten wél goedkoper blijven. Dit bevordert het kort parkeren op straten rondom het centrum en maakt de binnenstad toegankelijker voor alle soorten gebruikers. Variabele tarieven zijn een goed middel voor beheersbaarheid. Dus hoe verder weg van het centrum, hoe goedkoper het parkeren!’

Achtergrondinformatie

Het college legt de gemeenteraad de Parkeervisie binnenstad Purmerend 2012-2015 nu ter besluitvorming voor. Over de parkeervisie heeft vooroverleg plaatsgevonden met allerlei belanghebbenden. Doel van de parkeervisie is om te komen tot parkeeroplossingen die de binnenstad aantrekkelijker maken om naar toe te gaan. Tijdens de piekmomenten (markt, koopavond en zaterdag) is er namelijk een hoge parkeerdruk in de binnenstad. In de parkeervisie worden allerlei oplossingen aangedragen die het bezoek aan de binnenstad aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door in te zetten op de fiets, de parkeertarieven aan te passen en de parkeerbewegwijzering te verbeteren.

In de binnenstad staan allerlei bouwprojecten gepland. Daarmee verdwijnen parkeerplaatsen die nu op die plaats beschikbaar zijn. In de parkeervisie wordt voorgesteld één nieuwe parkeervoorziening te bouwen ter compensatie van het huidige parkeeraanbod op die ontwikkellocaties

De Stadspartij is absoluut géén voorstander van betaald parkeren bij de wijkwinkelcentra’s en is ook een voorstander van parkeergarages rondom de binnenstad.
Uiteraard is realisering mede afhankelijk van de financiële situatie van Purmerend.

Ruimtelijke Ordening artikelen