HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStartersleningen toch geschrapt

Startersleningen toch geschrapt

geld4
Starters op de woningmarkt in Purmerend hoeven niet meer te rekenen op een gemeentelijk lening van 20.000 euro voor de financiering van een koopwoning. De gemeente heeft een streep door de startersregeling gezet. Dat valt te lezen in het Noorhollands Dagblad.

De gemeente Purmerend hanteert twee argumenten om niet langer startersleningen te verstrekken. Allereerst wijst de gemeente op de maatschappelijke discussie of mensen zich niet te makkelijk in de schulden steken. Dat  is een merkwaardig argument omdat de Stadspartij dit argument ook noemde om maar nooit aan en degelijke lening te beginnen. Toen werden de argumenten van de Stadspartij door het college en de meest andere partijen in de gemeenteraad weggewoven.

De tweede reden is van financiële aard. De rentekosten van de leningen kwamen voor rekening van de gemeente en die wil dat niet meer betalen.
Het budget voor 2010 is door het college vastgesteld op nul euro. Er is in de begroting voor 2010 dus geen geld uitgetrokken om de rentelasten van die startersleningen te kunnen dekken.
In de raadsvergadering van april of mei wil het college een nader debat met de ,dan nieuwe, gemeenteraad nadere conclusies trekken.
Het afschaffen van de hele regeling hangt dus in de lucht, precies zoals de Stadspartij bij de start ervan ook voorspelde.

Zie ook:
Startersleningen? Niet doen?
Stadspartij:”startersleningen blijken armoedeval voor de minima”
Startersleningen blijken moeilijk af te betalen

Ruimtelijke Ordening artikelen