HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStarterslening terug in Purmerend

Starterslening terug in Purmerend

StadshuisHA2
Purmerend wil starters financiële steun geven bij de aankoop van de eerste woning. Daarom kunnen zij bij de gemeente een starterslening afsluiten voor de aankoop van een huis tot 240.000 euro. Het voorstel wordt in de commissie Algemene Zaken (AZ) van 15 februari besproken waarna het definitieve besluit door de gemeenteraad wordt genomen op 22 februari 2018.
Eerste eigen huis
De regeling bevordert op deze manier het aandeel starters op de woningmarkt. Direct, door ze in staat te stellen een koopwoning te kopen of indirect, doordat een deel van de kopende starters een sociale huurwoning vrijmaakt voor een andere starter. De starterslening is bedoeld voor mensen die voor het eerst een eigen huis kopen. Zij kunnen van de gemeente, via het SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) geld lenen om dat huis nét te kunnen kopen. Het bedrag dat maximaal geleend kan worden is 30.000 euro.
Starterslening
Naar aanleiding van het onderzoek naar mogelijkheden voor koopstimulering voor koopstarters heeft de gemeenteraad op 22 november jl. verzocht de inzet van startersleningen in Purmerend verder uit te werken. De starterslening is de meest gebruikte vorm van koopstimulering.
Het idee van de starterslening is dat de nieuwe woningkopers op dit moment misschien nog niet genoeg verdienen, maar dat dat over een paar jaar wel zo zal zijn. Over de lening hoeft in de eerste 3 jaar geen rente te worden betaald.
Voorwaarden
Men is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning. De lening kan worden aangevraagd als men in Purmerend woont of is opgegroeid en (samen) niet meer verdient dan 45.000 euro per jaar. De maximale aanschafprijs van de woning mag niet meer zijn dan 240.000 euro (de koopsom exclusief aankoopkosten). Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moet worden verstrekt met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). De starterslening kan gebruikt worden voor het kopen van een bestaande of nieuwe woning.
Voor het (opnieuw) instellen van een starterslening is een nieuwe verordening noodzakelijk. De gemeente bepaalt daarvoor zelf een aantal variabelen, zoals de doelgroep, het markt- en prijssegment, het beschikbare budget en de maximale hoogte van de lening.
De voorwaarden waaronder de gemeente leningen verstrekt moeten worden opgenomen in een door de raad vast te stellen Verordening Starterslening Purmerend 2018. Het concept voor deze verordening wordt in de raadscommissie van vanavond 15 februari voorbesproken en komt naar verwachting ter besluitvorming in de raadsvergadering van 22 februari 2018.

foto: Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen