HomeNieuwsVerkeer en VervoerStart voorbereidende werkzaamheden spitsbusbaan tussen Purmerend en Ilpendam (N235)

Start voorbereidende werkzaamheden spitsbusbaan tussen Purmerend en Ilpendam (N235)

spitsbusbaanjaagweg
De provincie Noord-Holland gaat van januari tot juli 2017 het Noordhollandsch Kanaal iets verleggen en de damwanden vernieuwen.
Dit is nodig omdat de provincie in de zomer van 2017 een spitsbusbaan gaat aanleggen tussen Ilpendam en Purmerend. Als voorbereiding op de water-werkzaamheden is het noodzakelijk de bomen langs dit traject te kappen. In het najaar van 2017 worden bomen weer terug geplant.
De werkzaamheden
In het weekend van 17 en 18 december 2016 worden de bomen verwijderd. De werktijden zijn van 07.00 uur tot 19.00 uur. Er wordt gewerkt vanuit de richting van Purmerend, vanaf de Verzetslaan, met de verkeersstroom mee richting Ilpendam. Als het werk het toelaat, starten de werkzaamheden op zondag na 09.00 uur.
Bomenrij langs het Noordhollandsch Kanaal
Om ruimte te maken voor de vernieuwing van de damwand wordt de bestaande bomenrij langs het Noordhollandsch Kanaal verwijderd. Dit zijn circa 180 bomen. Na afronding van alle werkzaamheden worden nieuwe bomen geplant (najaar 2017). Globaal zal de nieuwe boom ca. 5,0 meter hoog zijn bij aanplant. Een boom met deze omvang  is bij aanplant minimaal 5 jaar oud. Het hout van boomtakken en -stammen wordt volledig versnipperd. De houtsnippers worden direct in vrachtwagens afgevoerd en hergebruikt in verwarmingsinstallaties, bijvoorbeeld voor het verwarmen van kassen. Dikke stammen worden afgevoerd naar houtzagerijen om er nieuwe producten van te maken.
Minder hinder voor verkeer
Om overlast voor het verkeer te beperken is gekozen om de werkzaamheden in zo’n kort mogelijk tijdsbestek te realiseren. De uitvoering vindt plaats vanaf de busstrook. Het werkvak schuift op langs de bomenrij. Voor de veiligheid van het wegverkeer op de N235 worden verkeersregelaars ingezet. Auto’s en bussen op de N235 kunnen te allen tijde passeren. Het openbaar vervoer rijdt in deze fase tussen het overig verkeer. Op het fietspad is geen overlast te verwachten.
Meer informatie
Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800 -0200 600 (gratis) of per e-mail: bereikbaarheidwaterland@noord-holland.nl.

Verkeer en Vervoer artikelen