HomeNieuwsVerkeer en VervoerStart verbetering verkeerstromen tussen Amsterdam en Purmerend

Start verbetering verkeerstromen tussen Amsterdam en Purmerend

Schouw2020
Bij de kruising van Het Schouw is er gebrek aan ruimte om het verkeer goed door te laten stromen. In de spits ontstaan vaak files door het vele autoverkeer en kruisende bussen tussen Amsterdam en Purmerend. En tussen Amsterdam en Edam / Volendam. Een veelheid van aanpassingen komt in uitvoering.

Doorstroming kruispunt A10-N247 vergroten
De belijning en de bebording op deze kruising wordt aangepast. Bovendien onderzoekt de provincie in overleg met Rijkswaterstaat de mogelijkheden om de doorstroming nog verder te verbeteren.

Verkeersstromen uit elkaar halen
Om het verkeer ruimte te geven worden de verkeersstromen zo veel mogelijk uit elkaar gehaald. Zo ontstaan er minder conflicten en dat bevordert de doorstroming. Door gebruik te maken van hoogteverschillen kan een ongelijkvloerse kruising bij ’t Schouw worden gecreëerd. Afslaand busverkeer vanuit Amsterdam richting Purmerend maakt tijdens de (avond)spits gebruik van de ongelijkvloerse doorgang naar de N235. De Termieterweg wordt losgekoppeld van het huidige kruispunt en verkeer kan in de toekomst met een ongelijkvloerse doorgang via de Kanaaldijk en de Slochterweg naar de N247 rijden.

Extra maatregelen
Het dagelijks bestuur verleent thans een financiële bijdrage van € 6.888.180,- aan de provincie Noord- Holland voor maatregelen die de bereikbaarheid van Waterland zullen verbeteren. Hiervoor wordt een spitsbusbaan aangelegd tussen Ilpendam en Purmerend, waarmee de bus, zowel in de ochtendspits tussen Purmerend en Amsterdam, als in de avondspits tussen Amsterdam en Purmerend vrij baan krijgt. Dit betekent kortere reistijden vanaf eind 2017 voor zowel busreizigers, als automobilisten.

De busbaan tussen Broek in Waterland en Het Schouw gaat nu alleen nog richting Amsterdam. Daardoor staan bussen vooral in de avondspits in de file richting Broek in Waterland. Nog dit jaar komt er in plaats van deze busbaan een nieuwe busbaan in de richting van de avondspits, waardoor busreizigers een kortere reistijd krijgen wanneer dat het meest nodig is. 

Tot slot is de financiële bijdrage van de Stadsregio bedoeld voor de aanleg van een Park+Ride (P+R) en Park+Bike (P+B) bij Het Schouw. Automobilisten krijgen hier de mogelijkheid om over te stappen op de bus, of op de fiets. De situatie is tijdelijk, omdat maatregelen aan de N247 in onderzoek zijn. Het kruispunt bij Het Schouw wordt dan opnieuw ingericht en de bushaltes en ook de P+R en P+B worden verplaatst.
Overstaphalte voor ov-reizigers
Voor de toekomstige OV-reizigers, die willen overstappen tussen de regio Waterland en Amsterdam CS of metrostation Buikslotermeerplein komen er nieuwe bushaltes ter hoogte van de Slochterweg. Bij de nieuwe bushaltes komt een tunneltje om veilig in- en uitstappen mogelijk te maken. Ook komen er nieuwe fietsenstallingen bij het nieuwe tankstation dat aan de westzijde van de N247 wordt gerealiseerd, aangevuld met Park & Ride en Park & Bike.

Verkeer en Vervoer artikelen