kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Start bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

Start bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

CN2011-Postkantoor-3
PostNL gebouw nu
foto Stadspartij

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat er hard is gewerkt aan de nieuwe invulling van de PostNL locatie.

Het bouwplan daarvoor is nader uitgewerkt en heeft geleid tot een vergunningsaanvraag voor het oprichten van 158 appartementen inclusief horecaruimte en parkeergarage, het aanleggen van een inrit en het kappen van houtopstanden.Daarnaast is een bestemmingsplan opgesteld waarmee de betreffende ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt. Met dit bestemmingsplan ‘Gedempte Where 1’ wordt een forse impuls aan de woonambitie van Purmerend gegeven met behoud van het historische karakter van de binnenstad.

Het ontwerpbestemmingsplan, gecoördineerd met het ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden geluidhinder worden nu in procedure gebracht.

De ontwerpbesluiten liggen met bijbehorende stukken vanaf 9 november 2020 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn heeft iedereen de gelegenheid zienswijzen omtrent de ontwerpen naar voren te brengen. Te zijner zal de raad een besluit dienen te nemen omtrent vaststelling van het uiteindelijke bestemmingsplan.

postnl2019
PostNL gebouw straks. Afbeelding raadsstukken

Ruimtelijke Ordening artikelen

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...

Cees Loggen en MRA: Minister moet ons nú laten bouwen

Gedeputeerde Cees Loggen en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) luiden de noodklok over de woningnood. Ze roepen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op om het...

Woningmonitor 2020 laat zien: beleid werkt

Meer sociale huurwoningen en middensegment woningen gecontracteerd. De Woningmonitor 2020 is klaar. In de woningmonitor staan de recente cijfers over bijvoorbeeld opgeleverde en gecontracteerde woningen....

Coronacrisis zorgt voor omslag: bevolking krimpt in regio Amsterdam

De coronacrisis heeft grote invloed op de bevolkingsgroei in grote delen van Nederland. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, begin maart, is...

Rekenkamer onderzoekt uitkomsten verwachtingen Werelderfgoed Beemster

Op 1 december 2019 was het 20 jaar geleden dat UNESCO Droogmakerij de Beemster de status van Werelderfgoed heeft gegeven. Dit biedt een goed...

Contracten voor meer dan 4000 woningen tot 2025

Meer dan 35% sociale huur en 30% doorstroomwoning De gemeente Purmerend heeft de afgelopen periode contracten gesloten voor de bouw van meer dan 4000 woningen...