HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStart bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

Start bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

CN2011-Postkantoor-3
PostNL gebouw nu
foto Stadspartij

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat er hard is gewerkt aan de nieuwe invulling van de PostNL locatie.

Het bouwplan daarvoor is nader uitgewerkt en heeft geleid tot een vergunningsaanvraag voor het oprichten van 158 appartementen inclusief horecaruimte en parkeergarage, het aanleggen van een inrit en het kappen van houtopstanden.Daarnaast is een bestemmingsplan opgesteld waarmee de betreffende ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt. Met dit bestemmingsplan ‘Gedempte Where 1’ wordt een forse impuls aan de woonambitie van Purmerend gegeven met behoud van het historische karakter van de binnenstad.

Het ontwerpbestemmingsplan, gecoördineerd met het ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden geluidhinder worden nu in procedure gebracht.

De ontwerpbesluiten liggen met bijbehorende stukken vanaf 9 november 2020 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn heeft iedereen de gelegenheid zienswijzen omtrent de ontwerpen naar voren te brengen. Te zijner zal de raad een besluit dienen te nemen omtrent vaststelling van het uiteindelijke bestemmingsplan.

postnl2019
PostNL gebouw straks. Afbeelding raadsstukken

Ruimtelijke Ordening artikelen