HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

WoningenpendHA
Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. Zo zijn er 200 tijdelijke woningen, meerdere locaties waar onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden. Er is zelfs een verkenning naar de mogelijkheden in de regio. Het doel is om in 2040 10.000 extra woningen te hebben gebouwd.
Gestuurd wordt op een verdeling bij de projecten van minimaal 30% sociale huur, 30% middeldure huur en betaalbare koop en 40% vrije keuze. Beter bekend als de 30-30-40 norm.
Voor het eerst presenteert de gemeente Purmerend de eerste integrale Woningmonitor Purmerend over de jaren 2016 t/m 2018. Waar van toepassing geven de cijfers een ontwikkeling weer vanaf 2016. Andere tabellen geven de stand van zaken weer aan het begin van 2019. Ook is er in hoofdstuk 4 aandacht voor de inwoners van Purmerend en hun verhuisbewegingen.
In het eerste hoofdstuk van de monitor wordt gekeken naar (veranderingen in) de woningvoorraad in de periode 2016-2019. Daarna volgt een hoofdstuk met de verschillende kenmerken van de woningen in Purmerend op 1 januari 2019 (bouwjaar, woningoppervlak, woningtype, de eigendomssituatie en de woningwaarde). In het hoofdstuk “corporatiewoningen” worden de cijfers van de corporaties gepresenteerd. De monitor sluit af met een hoofdstuk over inwoners van Purmerend waarin het aantal inwoners, de gemiddelde woningbezetting, binnenverhuizingen en vestiging en vertrek worden besproken.
Lees hier de WONINGMONITOR 2019

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen