HomeNieuwsVerkeer en VervoerRegio kan verder samenwerken aan bereikbaarheid

Regio kan verder samenwerken aan bereikbaarheid


De provincies Flevoland en Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Lelystad en Almere leggen in een convenant afspraken vast om de samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer te intensiveren. Daarmee spelen zij in op het wetsvoorstel dat de Eerste Kamer op 16 december 2014 heeft aangenomen. Minister Plasterk sprak zijn steun uit voor het convenant en noemde het gisteren in Eerste Kamer een goede ontwikkeling voor de regio.

In de regio Amsterdam werken gemeenten en provincies samen aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. De versterking van de economische concurrentiepositie van deze regio vindt het Kabinet van groot belang voor Nederland. Hiervoor is de verbetering van de bestuurlijke samenwerking en afstemming op het terrein van verkeer en vervoer tussen provincies en gemeenten nodig.

Voor de zestien gemeenten van de Stadsregio Amsterdam betekent dit dat zij de gewenste samenwerking op het terrein van verkeer en vervoer kunnen continueren, doordat zij de status van vervoerregio krijgen. Het Dagelijks Bestuur ziet het als meerwaarde dat zij nu de samenwerking met provincies en omliggende gemeenten beter kan organiseren.

Op 22 januari 2015 komen de betrokken partijen bijeen om het convenant te ondertekenen. Daarmee wordt de basis gelegd voor volgende stappen om de vervoerregio vorm te geven.

 

Verkeer en Vervoer artikelen