HomeNieuwsVerkeer en VervoerStadsregio Amsterdam gaat 200 miljoen investeren in fiets-netwerk en veiligheid

Stadsregio Amsterdam gaat 200 miljoen investeren in fiets-netwerk en veiligheid


Om de ontwikkeling van het fietsgebruik in de regio te stimuleren heeft de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam op 16 juni 2015 de Investeringsagenda Fiets vastgesteld. Hierin wordt de ambitie voor de fiets tot en met 2025 benoemd.

De Stadsregio wil de komende 10 jaar zo’n 200 miljoen euro investeren in onder andere fietsinfrastructuur, fietsparkeermogelijkheden en verkeersveiligheid voor fietsers.

Fietsen is milieuvriendelijk, duurzaam en gezond.
En in een regio waar de bereikbaarheid een knelpunt is, draagt de fiets bij aan een betere doorstroming. Mede dankzij de opmars van de elektrische fiets, kan de fiets op afstanden tot 15 kilometer als vervanging dienen voor auto en openbaar vervoer als er goede fietsroutes zijn. Door goede stallingsmogelijkheden bij tram- en bushaltes en trein- en metrostations kan de fiets in combinatie met openbaar vervoer ook een alternatief zijn voor de auto op langere afstanden.
 
In navolging van de eerder vastgestelde Investeringsagenda Weg en Investeringsagenda OV heeft de Stadsregio nu dus ook voor de fiets een duidelijke ambitie. De maatregelen uit de Investeringsagenda Fiets bestaan onder meer uit het verbeteren van de fietsinfrastructuur in de regio, fietsparkeren in stadscentra en bij de haltes van OV-stations. Daarnaast is er aandacht voor verkeersveiligheid, innovaties, onderzoek en gedragsmaatregelen. De projecten uit de Investeringsagenda gaan tussen 2015 en 2025 in uitvoering. Het doel hierbij is om groei van het fietsgebruik in de regio verder te stimuleren en de verkeersveiligheid te verbeteren. Om gemeenten te helpen meer zwakke schakels in het regionale fietsnetwerk te verbeteren, financiert de Stadsregio hier de komende tien jaar extra aan mee.

Netwerk van snelle fietsroutes
Een netwerk van hoogwaardige, snelle routes is één van de ambities van de Investeringsagenda Fiets. Deze routes bestaan uit vrij liggende fietspaden. Met name tussen Amsterdam en gemeenten in de regio, maar ook tussen regiogemeenten onderling. De fietspaden moeten goede verharding, bewegwijzering en zo min mogelijk obstakels hebben. Ook moeten ze geschikt zijn voor recreatie en toerisme. Samen met gemeenten en provincies wordt nu per fietscorridor begonnen met de uitwerking van de routes.

Verkeer en Vervoer artikelen