HomeNieuwsMilieuStadspartij wil terugbetalen acceptgirokosten Stadsverwarming

Stadspartij wil terugbetalen acceptgirokosten Stadsverwarming

acceptgiros

De Stadspartij dient in de raadsvergadering van 28 januari a.s. opnieuw de motie in over de acceptgirokwestie van de Stadsverwarming.
Concreet vraagt de Stadspartij om een uitspraak van de raad dat de geïnde opslag  op het gebruik van een acceptgirokaart terug wordt betaald.
Het college van burgemeester en wethouders liet eerder weten niet van plan te zijn druk op de warmteleverancier uit te oefenen om de te veel betaalde kosten terug te geven. Het is volgens de Stadspartij aan de raad dat standpunt te doen te veranderen. In de raadsvergadering van november 2009, hield de Stadspartij de indiening van de motie aan op verzoek van meerdere partijen uit de raad. Die wilden meer informatie van de wethouder over aard en omvang van de terug te betalen bedrag.  Die nadere informatie heeft de raad tot op heden niet ontvangen.

In 2005 was het juist de gemeenteraad die de heffing vaststelde. De Stadspartij was hier van aanvang aan op tegen. De argumenten die de Stadspartij daarbij gebruikte komen overeen met de motivering van de rechter die de rechtmatigheid van de heffing laatst naar de prullenbak verwees. ‘Onterecht’, oordeelde de rechter in haar einduitspraak. Alleen de persoon die de zaak aanspande, hoeft de extra kosten die de acceptgiro’s met zich meebrachten, niet alsnog te betalen. Andere gedupeerden kunnen echter geen rechten aan de uitspraak ontlenen.
De vijfduizend Purmerenders die jaren te veel hebben betaald aan Stadsverwarming, omdat ze per acceptgiro hun rekening vereffenden, krijgen hun geld dus niet automatisch terug.

Wat de zaak gecompliceerd maakt is dat de Stadsverwarming inmiddels een BV is geworden waarin de gemeente Purmerend enig aandeelhouder is. Strikt juridisch kan een aandeelhouder zich niet direct met deze kwestie bemoeien. Maar het zal duidelijk zijn dat als enig aandeelhouder en als veroorzaker van de onnodige heffing de gemeente op zijn minst de morele plicht heeft om er alles aan te doen dat dit onrecht wordt rechtgezet.
Verantwoordelijk wethouder Hans Engels nam namens het college tot nu toe de houding aan dat het geen zaak van de gemeente is.
Heel teleurstellend vindt de Stadspartij, die het gemeentebestuur een hoog Pontius Pilatus gehalte toedenkt. Als enig aandeelhouder kan de gemeente juist wel beslissend optreden om de burgers het teveel betaalde geld terug te geven.

Motie aangehouden in 2009
De motie van de Stadspartij werd aangehouden omdat een meerderheid van de raad van het college zowel de omvang van de totale kosten ter vergoeding wilde weten, als het definitieve standpunt van het college.
Die informatie en het standpunt van het college is afgelopen dinsdag aan de raad verstrekt. Opnieuw wordt het Pontius Pilatus standpunt ingenomen.
Volgens de Stadspartij hebben de ongeveer 5000 Purmerenders die extra kosten voor betaling per acceptgiro hebben gemaakt, recht op terugbetaling daarvan. Het gaat om 95 euro per huishouden. Het gaat dus totaal om ca € 475.000,–  Wethouder Engels komt naar schatting op een soortgelijk bedrag uit, zo laat hij in het bericht van afgelopen dinsdag weten.
Nu nog de vraag of een meerderheid van de raad, in navolging van de Stadspartij, het uit de portemonnee van de burger ‘ontvreemde’ geld wil terug geven. Kiest de raad voor de burger of voor een bedrijf dat zich onrechtmatig geld heeft toegeeigend, dat is de cruciale vraag!

Milieu artikelen