HomeNieuwsWelzijnStadspartij wil optimale multisporthal

Stadspartij wil optimale multisporthal

sport gymnet.jpg 

Stadspartij P93 pleit voor de komst van de optimale variant van de multifunctionele sporthal. In een voorstel voor de Kadernota (voorjaarsbegroting) wil de Stadspartij een uitgebreid onderzoek naar de bouw van een sporthal die door verschillende Purmerendse sportverenigingen optimaal gebruikt kan worden. Dit in tegenstelling tot het college van B&W, die plotseling voorstelt een sporthal te bouwen die een afgeslankte variant is op het eerder door de gemeente zelf opgestelde optimale variant.

Op donderdag 29 mei zal de gemeenteraad van Purmerend de Kadernota 2009-2016 vaststellen. In deze kadernota, die als voorloper voor de begroting in november 2008 dient, stelt het college van B&W voor om te bezuinigen op de bouw van een multifunctionele sporthal in Purmerend. Het plan heeft mede afschuw gewekt bij diverse sportverenigingen en bij de Purmerendse Sportraad, die de belangen van de Purmerendse sportverenigingen behartigt. "Wat het college wil, is een veredelde Beukenkamp”, zegt de voorzitter van de Sportraad, Erik Kammeijer, tegen Dagblad Waterland.

Sportnota
In de Purmerendse Sportnota, die in de zomer van 2007 is vastgesteld door de gemeenteraad, wordt volop over ambities gesproken. Ook wordt er gesproken voor een optimale variant van de multifunctionele sporthal. Reden voor de Stadspartij om een voorstel in te dienen om alsnog te kiezen voor de door de gemeente zelf opgestelde  optimale variant, in plaats van de goedkopere variant. De Stadspartij dient dit jaar meer voorstellen in op het gebied van sport. Zo is er een voorstel om meer ruimte te creeren voor het nieuw te bouwen Denksportcentrum, het overkappen van de skeelerpiste en het bouwen van een atletiekbaan in Purmerend. Ook pleit de Stadspartij ervoor om de bijdrage van de verenigingen voor de nieuwe kunstgrasvelden te halveren. Verenigingen moeten 20% van de kosten voor een nieuw kunstgrasveld zelf bekostigen. De kosten voor de verenigingen kunnen daardoor oplopen tot 50.000 en soms wel tot 100.000 euro. Sportverenigingen kunnen dit bedrag vaak niet bij elkaar krijgen en komen in financiële problemen. De Stadspartij heeft daarom, samen met de PvdA een voorstel ingediend om de kosten voor de verenigingen te halveren.

Welzijn artikelen