HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStadspartij wil meer woningen voor starters en jonge gezinnen

Stadspartij wil meer woningen voor starters en jonge gezinnen

StartersWoningmarkt

De Stadspartij wil dat de vrijkomende huurwoningen in Purmerend vaker beschikbaar komen voor Purmerendse starters en Purmerendse jonge gezinnen.  Steeds meer eengezinswoningen uit de sociale huursector blijken toegewezen te worden aan senioren.

De Stadspartij wil dat de gemeente Purmerend alle beschikbaar komende woningen zelf mag verdelen. De verdeling door de Stadsregio moet worden beëindigd. Omdat  steeds meer eengezinswoningen uit de sociale huursector worden toegewezen aan senioren, wordt het steeds moeilijker voor starters en jonge gezinnen om in Purmerend aan een huurwoning te komen.

Onderzoek

Uit onderzoek door de Stadspartij blijkt ook het college van B&W op de hoogte te zijn van de toewijzingen aan senioren. “Hun slaagkans is bovendien groot, omdat de een lange woonduur inbrengen,” zegt het college. Het passieve stelsel van woonduur is inmiddels vervangen door actieve inschrijving met een jaarlijkse contributie. Nu worden er regelmatig 3- en 4-kamer eengezinshuurwoningen uit het sociale bestand toegewezen aan senioren uit Amsterdam. Deze woningen zijn uitermate geschikt voor starters en jonge gezinnen.

Verjongen

“Als we er in slagen om de volledige woningtoewijzing in eigen hand te houden voorkomen we een groter mate van vergrijzing in Purmerend. Het verlicht op de langere duur ook de vraag naar bij WMO en AWBZ-voorzieningen. Het verjongen van een stad als Purmerend is van levensbelang voor de toekomst. “Als Purmerend vervalt in een slaapstad voor de stadsregio en met name voor Amsterdam zal het in de toekomst heel moeilijk worden om economische ontwikkelingen te realiseren.”

Afspraken over toewijzen

De gemeente maakt met woningcorporaties afspraken over het toewijzen van sociale huurwoningen. “Binnen de lokale beleidsvrijheid is nu afgesproken om 30% van de vrijkomende woningen met voorrang te verhuren aan Purmerenders,” zegt de gemeente. “Daarbij gaat eerst 100% van de nieuwbouw sociale huurwoningen naar Purmerenders. Vervolgens word de resterende lokale beleidsruimte verdeeld over jongeren en starters tot 26 jaar (0-15%) en urgente (15%).”

Labeling

“Daarnaast heeft het college de vrijheid om met de corporaties het gesprek aan te gaan over labeling van bepaalde woningen voor specifieke doelgroepen,” vervolgt de gemeente. “Een kanttekening hierbij is dat we het toch al complexe systeem daarmee niet transparanter maken.”

Ruimtelijke Ordening artikelen