HomeNieuwsWelzijnStadspartij wil meer geld voor sport

Stadspartij wil meer geld voor sport

discotheek impressie (3).jpgStadspartij P93 wil meer investeren in sportaccommodaties in Purmerend. Voor de voorjaarsbegroting, ook wel de Kadernota genoemd, heeft de Stadspartij voorstellen ingediend voor de aanleg van een overdekte skeelerpiste, een atletiekhal en meer ruimte voor het nieuwe denksportcentrum. Daarnaast pleit de Stadspartij voor een snelle bouw van een discotheek in Purmerend.

De Stadpartij wil het geld, dat overblijft als De Purmaryn niet verplaatst wordt, besteden aan de sport. "Investeringen in sport bevordert de discipline onder de jeugd en is ook het integratiemiddel bij uitstek," geeft raadslid Roald Helm aan. Er waren plannen om een indoor atletiekhal te bouwen. Door de verplaatsing van De Purmaryn ging de bouw van de atletiekhal niet door. De Stadspartij vindt dit zonde. De uitgaven in Purmerend aan de podia liggen hoger dan het landelijke gemiddelde. De Stadspartij heeft dan ook een voorstel ingediend om de indoor atletiekbaan alsnog te gaan bouwen. Ook kan met het geld dat overblijft een overdekte skeelerpiste worden gebouwd voor de skeelervereniging. Bovendien kan het nog te bouwen denksportcentrum, gelet op de groeimogelijkheden, meer speelruimte krijgen als dat zij nu aangeboden krijgt.

Momenteel loopt de procedure voor een nieuw te bouwen discotheek nabij de McDonalds aan de Jaagweg. Omdat er veel bezwaren tegen de discotheek zijn van de omwonenden, duurt de vergunningprocedure erg lang. Enkele projectontwikkelaars hebben in het verleden aangegeven dat zij de Kop van West, nabij de binnenstad, ook als prima locatie voor een discotheek bestempelen. Het college van B&W wil deze plek echter reserveren om De Purmaryn te verplaatsen. De Stadspartij ziet de verplaatsing van De Purmaryn als kapitaalvernietiging.  Bovendien kan de locatie beter gebruikt worden voor een nieuw te bouwen discotheek. De Kadernota zal 29 mei door de gemeenteraad vastgesteld worden. De raadsvergadering begint om 14:00.

Welzijn artikelen